Interna hjälpcentret

Årsredovisning online - frågor och svar

Artikeln uppdaterades

I Årsredovisning Online kan du skapa och lämna in årsredovisning och deklaration för aktiebolag som redovisar enligt K2 regelverket.

Integrationen:

Fråga: Det står att jag ska verifiera min e-post, var gör jag det och varför?

Svar: Detta görs på startsidan i SpeedLedger (klicka på bankikonen uppe till vänster i programmet för att komma till startsidan). Detta behöver göras för att ett konto hos Årsredovisning Online kommer skapas utifrån denna mailadress och därav behöver den verifieras innan. 

Nedan visas hur det ser ut när man har Nordea och det ser likadant ut för övriga banker:

Verifiera_e-post_ny.jpg

 

 

Fråga: Inget händer när jag försöker öppna Årsredovisning Online via integrationen. 

Svar: Kolla så att popup-ruta inte blockeras av webbläsaren och tillåt den i sådana fall. Eftersom programmet öppnas upp automatiskt så behöver man tillåta popup för att det ska fungera.

 

Verifikationer 'Att bokföra'

Fråga: Jag har fått verifikationer att bokföra men inget händer när jag försöker hämta tillbaka verifikationerna som har skapats i Årsredovisning Online, vad ska jag göra?

Svar: Eftersom momsrapporten är en av de saker man skapar innan man påbörjar årsredovisningen så stängs perioden vilket gör att verifikationerna inte hämtas. Gå till Anpassa > Perioder och öppna den sista månaden i det berörda räkenskapsåret. Testa sedan att hämta händelserna på nytt via integrationen. Tänk på att stänga perioden när överföringen gjorts och överför sedan balanserna till det nya räkenskapsåret. 

 

Fel räkenskapsår i bokföringsprogrammet > Fel räkenskapsår i Årsredovisning Online

Årsredovisning Online hämtar uppgifter från Bolagsverket om t ex räkenskapsår. Om man har fel datum för räkenskapsåret i bokföringen eller om man har skapat två separata räkenskapsår istället för ett förlängt så behöver detta justeras innan man kan läsa in bokföringen på nytt i Årsredovisning online. Kontakta supporten för vidare hjälp. 

 

Negativa skulder/fordringar

Balansräkningen är endast i absoluta tal (förutom ett par undantag, t ex en förlust). Ibland händer det att man har en negativ skuld eller fordran, vilket betyder att det finns en positiv summa på ett skuldkonto eller en negativ summa på ett fordranskonto. 

- Om det är till exempel en momsfordran som är bokförd på 2650 så justerar Årsredovisning online detta automatiskt (görs endast i programmet och det skapas ingen verifikation i steg 9 för det). Skälet till varför det inte skapas någon verifikation är för att det inte behöver flyttas i bokföringen. Samma sak gäller om det till exempel rör sig om preliminärskatt på skuldkonto 2510/2518. 

- Men! Om det istället rör sig om t.ex. en leverantörsskuld som är positiv (alltså en fordran) eller en kundfordran som är negativ (alltså en skuld) så justeras detta inte automatiskt i Årsredovisning Online då detta är ett fel i bokföringen. Här behöver man gå tillbaka till bokföringen och justera felet. När det är hanterat i bokföringen läses bokföringen in på nytt i Årsredovisning Online.

 

Bokföring kvar att hantera

- Om man får upp en ruta där det står 'Bokföring kvar att hantera' (se exempel nedan) är detta ingen varning utan enbart en upplysning. Upplysningen visar att man inte fört över föregående års vinst/förlust till balanserat resultat (2098 --> 2091) i bokföringen innan importen till Årsredovisning Online. Man behöver inte gå tillbaka till bokföringen för att göra detta utan man får en bokslutsverifikation för detta i steg 9 som kan bokföras när årsredovisningen är klar.

_O_Notera.png

 

Differens i resultatdispositionen

Om det är en differens i resultatdispositionen (steg 5 i ÅO) kan detta orsakas av att bokslutsverifikationerna i föregående räkenskapsår ännu inte bokförts eller att momsrapporten bokförts efter att årets resultat bokfördes, dvs det kvarstår ett beräknat resultat i föregående räkenskapsår. Detta behöver justeras i det stängda/deklarerade året. Vänligen kontakta vår support om du behöver vidare hjälp kring detta.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer