Interna hjälpcentret

Förenklat årsbokslut

Artikeln uppdaterades

Om du har en enskild näringsverksamhet och en omsättning som är högst 3 miljoner kronor per år får du göra ett förenklat årsbokslut

Det förenklade årsbokslutet kan ibland kännas lite knepigt att genomföra. Du behöver dock ha det utskrivet och signerat i din bokföring. Rapporten du skall skicka in till skatteverket för din deklaration är den som kallas för NE-bilagan, och utgår från det förenklade årsbokslutet.

För att underlätta för er har vi därför sammanställt vart i programmets rapporter du kan hitta de olika siffrorna.

Det förenklade årsbokslutet är till att börja med uppdelat i två separata delar: En som utgår från din Balansrapport (hädanefter BR) och en som utgår från Resultatrapporten (Hädanefter RR). Siffrorna för de rutor som börjar på B kan du hitta i Balansrapporten om inget annat anges. För de rutor som börjar på R kan du hitta informationen i Resultatrapporten.

För att underlätta har vi i denna sammanställningen lagt in de olika rutorna i den ordning de kommer när du gör det förenklade årsbokslutet via e-tjänsten. Skall du inte göra det förenklade årsbokslutet via e-tjänsten räcker det med din balans- och resultatrapport från programmet.

Ruta B1-B16 ▾

Ruta Hittas i:
B9: Kassa och bank Balansrapporten.
B15: Leverantörsskulder Här behöver du en leverantörsreskontralista, eller en huvudbok för konto 2440 och 2641. Fyll i beloppet utan moms, och lägg till momsen under momsbeloppet.
B1: Immateriella tillgångar Balansrapporten.
B2: Byggnader Balansrapporten.
B3: Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Balansrapporten.
B4: Maskiner och inventarier Balansrapporten.
B5: Övriga anläggningstillgångar Balansrapporten.
B6: Varulager Balansrapporten.
B7: Kundfordringar Hittas i huvudboken för konto 1510, alternativt balansrapporten. Även här behöver man räkna bort momsen.
B14: Skatteskulder Dessa siffror kan du hitta i balansrapporten, eller huvudboken. En momsrapport kan också vara bra att ha till hands.
B8: Övriga fordringar Här behöver du ha fakturaunderlagen för det arbete du kommer att utföra.
B13: Låneskulder Hittas i balansrapporten. Har du flera lån bokförda på samma konto kan du behöva titta i huvudboken för att veta hur det ser ut.
B16: Övriga skulder Hittas i Balansrapporten eller huvudboken.
U1-4: Hittas i huvudboken och/eller balansrapporten.

 

Ruta R1-R11 ▾

Ruta: Hittas i:
R1: Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter Resultatrapporten och huvudboken. Titta under bokförd försäljning i resultatrapporten. Dina kundfordringar hämtas från rutan B7 automatiskt. För att du sedan skall få det hela rätt behöver du också i rutan under dra av det som bokförts som kundfordringar.
R2: Momsfria intäkter Hittas i resultatrapporten.
R3: Bilförmån Hittas i resultatrapporten.
R4: Ränteintäkter Hittas i resultatrapporten.
R5-R7: Årets bokförda inköp (per post) Hittas i Resultatrapporten.
R8: Bokförd ränta Hittas i Resultatrapporten.

Om du vill göra ditt förenklade årsbokslut själv kan du ta hjälp av Skatteverkets e-tjänst för förenklade årsbokslut. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer