Interna hjälpcentret

Valutakonto

Artikeln uppdaterades

Ett valutakonto är ett bankkonto som innehåller en annan valuta än svenska kronor. Bokföringen ska alltid vara i svenska kronor och därför behöver transaktionerna räknas om. Kurser finns på riksbankens hemsida. 

Du kan tyvärr inte bokföra ditt valutakonto i autokonteringen utan behöver istället bokföra händelserna via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering.

 

Förslag på bokföringskonton ▾

1980 Valutakonto 

8330 Valutakursdifferens 

Skapa 1980 valutakonto om det behövs. Gå till Anpassa> Kontoplan klicka på Nytt konto. Ställ in så här:

Valutakonto.png

 

Bokför valutakontot med kontantmetoden ▾

Gå till Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering.

Exempel försäljning:

Du har sålt varor till ett företag i Tyskland och fått in 1000 Euro på kontot. Dagen du fick betalningen var kursen 9,66 SEK för en Euro. Du har alltså sålt varor för 9660 kr som ska bokföras. Börja med att plocka upp fakturan och pricka av den som vanligt. Välj ett försäljningskonto som passar dig. 

KM-Valutak-Fo_rsa_ljnign.png

Exempel inköp: 

Du har köpt varor från ett företag i Tyskland och det har dragits 1000 Euro från kontot. Dagen du betalde var kursen 9,66 SEK för en Euro. Du har alltså köpt varor för 9660 kr som ska bokföras. Välj ett kostnadskonto som passar dig. 

KM-ValutaK-inko_p.png

Valutakurser förändras från dag till dag. I samband med bokslutet behöver du justera värdet på valutakontot. Se hur du gör längre ned i artikeln.  

 

Bokför valutakontot med faktureringsmetoden ▾

Exempel försäljning:

Börja med att skapa din faktura och bokför den under Bokföring - Fler konteringsval - Bokför kundfakturor. Fakturan heter 10008 här i exemplet. Säg att du skapar en faktura på 1000 Euro. Dagen när du skickar fakturan är kursen 9,48. Då kommer programmet att bokföra försäljning och en kundfordran på 9480 kr. 

När pengarna kommer in på valutakontot behöver fakturan prickas av. Dagen när pengarna kommer in är kursen 9,66 vilket gör att de är värda 9660 kr. Du har gjort en valutavinst på 180 kr. Tänk på att plocka upp fakturan (rad två) och bokför så här:

FM-Valutakonto-fo_rsa_ljning.pngExempel inköp:

Skapa konto 2441 Leverantörsskulder valutakonto och använd det. Skapa ett konto för varje valuta om du har flera valutakonton. Säg att du köper varor för 1000 kr från Tyskland. På faktura dagen är kursen 9,48 och du behöver bokföra inköp för 9480 kr. Välj ett kostnadskonto som passar och gör så här:

FM-inko_p.png

Tre månader senare är pengarna dragna från valutakontot. När pengarna dras från kontot är kursen 9,66 och 1000 Euro är värda 9660 kr. Nu behöver leverantörsskulden bokföras bort och du har fått en valutaförlust. 

FM-inko_p-steg2.png

 

Justera värdet på valutakontot ▾

I samband med bokslutet behöver värdet på valutakontot stämma överens med kursen den dagen. 

Exempel valutaförlust: 

Säg att ni har ett Eurokonto med 1000 Euro på. På bokslutsdagen är kursen 9,48 SEK för en Euro och värdet på kontot blir då 9480 kr. När du tittar i balansräkningen är saldot 9660 kr. Värdet på kontot är 180 kr lägre än vad som är bokfört. Du behöver bokföra en valutakursförlust. 

Valutakursfo_rlust.png

Exempel valutavinst: 

Säg att ni har ett Eurokonto med 1000 Euro på. På bokslutsdagen är kursen 9,48 SEK för en Euro och värdet på kontot blir då 9480 kr. När du tittar i balansräkningen är saldot 9320 kr. Värdet på kontot är 160 kr högre än vad som är bokfört. Du behöver bokföra en valutakursvinst. 

Valutakursvinst.png

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer