Interna hjälpcentret

Utdelning

Artikeln uppdaterades

I samband med bolagsstämman i ett aktiebolag kan stämman besluta om utdelning till sina aktieägare. Beslut om utdelning sker normalt sett genom ett förslag från bolagets styrelse.

I e-bokföringen kan du i autokonteringen bokföra utdelningen som gått ut till aktieägarna direkt mot konto 2091, Balanserad vinst och förlust.

Om du skall betala skatt på denna utdelning bokförs den mot konto 2710, Personalskatt, via skattekontot.

Ska_rmavbild_2017-08-08_kl._10.48.09.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer