Interna hjälpcentret

Utdelning

Artikeln uppdaterades

I samband med bolagsstämman i ett aktiebolag kan stämman besluta om utdelning till sina aktieägare. Beslut om utdelning sker normalt sett genom ett förslag från bolagets styrelse.

I e-bokföringen kan du i autokonteringen bokföra utdelningen som gått ut till aktieägarna direkt mot konto 2091, Balanserad vinst och förlust.

 

Ska_rmavbild_2017-08-08_kl._10.48.09.png

Om man av någon anledning inte tar ut den utdelningen som bestämts i bolagsstämman så måste man ändå bokföra detta i nästa räkenskapsår, så att bokföringen stämmer med årsredovisningen nya balanserad vinst/förlust saldo.

Man får då göra en manuell kontering där man flyttar över den tänkta utdelningen till ett separat konto, 2898 Outtagen vinstutdelning. Detta gör man i bokslutet. När man sedan tar ut den utdelningen vid senare tillfälle, så använder man samma konto igen i autokonteringen. 

 

Ska_rmavbild_2020-08-20_kl._10.06.47.png

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer