Interna hjälpcentret

Studie- och konferensresor

Artikeln uppdaterades

Konferenser är möten, sammanträden och utbildningar som är till nytta för deltagarna och företaget. Anställda som åker på en studie- eller konferensresa ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en sådan. Ett litet inslag av nöje och rekreation får förekomma.

För att räknas måste resan innehålla en väsentlig del effektivt arbete. Det måste även finnas ett program. Som en tumregel bör studie- eller konferenstiden vara minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller konferenstiden omfatta minst 30 timmar, jämnt fördelade under veckan.

När du bokför kostnaderna (resa, boende etc.) väljer du det konto som passar till resans syfte. 

Bokföringskonton som passar är:

  • 5800 Resekostnader
  • 5940 Utställningar och mässor.
  • 6905 Utbildning (enskild firma)
  • 7610 Utbildning (aktiebolag)
  • 6991 Övriga kostnader

 

Du kan läsa mer om reglerna kring detta på Skatteverkets hemsida här.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer