Interna hjälpcentret

Digitala underlag i dInbox

Artikeln uppdaterades

Inne i e-bokföringen kan du lagra dina underlag digitalt. Detta görs i vår digitala pärm, dInbox, som du hittar på startsidan i e-bokföringen. 

Ska_rmavbild_2017-10-04_kl._16.06.15.png

I dInbox kan du enkelt ladda upp underlagen till din bokföring och det är också här du hanterar dina underlag. 

Du kan välja att ladda upp underlagen via vår fotoapp eller direkt i datorn via dInbox. Appen hittar du i Google Play (för Android) eller App Store (för iOS), genom att söka på SpeedLedger.  

Telefonappen ▾

I appen loggar du in precis som till programmet, med din e-post och lösenord. Om du har swedbank och sparbankerna loggar du in med en aktiveringskod som du kan få via dInbox, när du loggat in i programmet. För att generera en aktiveringskod klickar du på Appinställningar i dInbox. Du kan läsa mer om det längre ner i den här artikeln. 

I appen kan du antingen fota per verifikation eller fota via fristående underlag. 

När du loggat in i appen väljer du vilken organisation du vill ladda upp underlag för, om du har mer än en organisation:

Dinboxmob1.png

Fota per verifikation

När du vill koppla ett underlag till en specifik verifikation väljer du funktionen Fota per verifikation. Välj först vilket räkenskapsår verifikationen finns i, gå in på verifikationen och fota underlaget för att knyta det till den verifikationen. I den här vyn kan du också knyta fler underlag till en och samma verifikation. 

dinboxmob2.png

dinboxmob3.png

Fota fristående underlag

Genom att välja Fota fristående underlag tar du en bild som sedan kommer laddas upp i dInbox. När händelsen som verifikationen rör sedan bokförts kommer du kunna koppla underlaget mot verifikationen.

Ett fristående underlag är till exempel ett kvitto som du fått när du inhandlat något för företagets räkning.

dInbox ▾

dInbox är uppdelad två olika vyer: Verifikationer och Dina filer. Du kommer åt dInbox genom att klicka på knappen Se och hantera dina underlag

Ska_rmavbild_2017-10-11_kl._09.26.57.png

Verifikationer

I vyn verifikationer visas dina redan bokförda verifikationer. Längst till höger ser du om verifikationerna är matchade till något underlag eller om de är omatchade. Är de omatchade kan du välja att matcha dem genom att klicka på Matcha till underlag:

  Ska_rmavbild_2017-09-20_kl._10.36.40.png

Du kan då välja att antingen matcha mot ett redan uppladdat verifikat, eller ladda upp ett nytt underlag att matcha verifikationen mot. 

För att ladda upp ett nytt underlag till verifikationen i fråga kan du antingen klcika på Välj fil från datorn eller dra in filen i den här rutan:

Ska_rmavbild_2017-09-20_kl._10.34.57.png

 

Du kan också se vilket underlag verifikationen matchats till, och hur verifikationen ser ut. Du kan även välja att matcha fler underlag mot en och samma verifikation.

 Dina Filer

Under avsnittet dina filer kan du se de underlag du laddat upp via telefonappen eller via datorn. Du kan också se verifikationerna för de matchade filerna, samt bokslutsdokument. Du kan också välja att filtrera dina underlag på räkenskapsår eller verifikationer, om du vill ha en bild över hur en verifikation ser ut.

I vyn dina filer kan du också ändra vilket underlag en verifikation skall vara matchad mot, och även lägga till underlag som skall matchas till en specifik verifikation.

Vill du ta bort en matchning kan du när du välja Ska_rmavbild_2017-09-20_kl._10.38.21.pngnär du tryckt på verifikationen. Du kan också ta bort en matchning av ett underlag i vyn Verifikationer, genom att klicka på verifikationen i fråga.

Appinställningar ▾

Under appinställningarna, som du hittar precis under mina sidor när du är inne i dInbox, kan du lägga till nya mobiler eller surfplattor som skall kunna ladda upp underlag till dInbox.  Registreringen sker i tre steg:

Steg 1: Öppna appen i den telefon eller surfplatta du vill lägga till i dInbox.
 
Steg 2: Namnge enheten. Det kan till exempel vara namnet på den person som skall kunna lägga till fotounderlag via appen.

Steg 3: Här kommer ni få en kod som ni använder för att logga in i appen via telefonen. För att lägga till koden i telefonen klickar du på Logga in med aktiveringskod i inloggningsmenyn när du öppnad Speedledgers fotoapp. När du angett koden kommer enheten att läggas till ovanför de tre stegen. Vill du ta bort en enhet Klickar du på enheten i samma meny som du aktiverar enheter, och väljer Ta bort enhet
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer