Interna hjälpcentret

(Ej slutgiltig ver.) Kom igång med dInbox

Artikeln uppdaterades

Med dInbox kan du enkelt och smidigt ladda upp underlagen till din bokföring in i programmet och koppla dem mot verifikationerna du bokfört. dInbox underlättar dessutom för dig genom att du slipper hantera alldeles för mycket papper. 

dInbox ingår i programmet, och du kan också ladda ned en app som du kan ladda upp och matcha verifikat med. 

Det finns alltså två olika sätt att ladda upp och matcha dina underlag i dInbox, via programmet och via appen. Förfarandet ser lite olika ut beroende på hur du väljer att ladda upp dina underlag.

Ska_rmavbild_2017-10-04_kl._16.06.15.png

Telefonappen

I telefonappen har du två val. Antingen kan du välja att matcha dina underlag direkt mot en verifikation, eller ladda upp en fristående bild som du senare kan matcha i programmet. Det senare kan vara bra om man till exempel inte bokfört den verifikation underlaget kommer kopplas mot. 

När du väljer att fota per verifikation behöver du först välja vilket räkenskapsår du vill fota i. När du gjort det kommer de verifikationer du redan bokfört komma upp i en lista framför dig. Genom att klicka på en verifikation och ta en bild på underlaget kommer du sedan matcha det underlaget mot den specifika verifikationen. När du sedan godkänt bilden i appen kommer underlaget att matchas med verifikationen.

[Bild, matcha från appen]

Image_uploaded_from_iOS.png

När verifikationen sedan är bokförd och matchad kommer verifikationen att bli grön, och sedan flyttas längst ned i listan över dina verifikationer. Du hittar alltså dina omatchade bokförda händelser längst upp.

Skulle det vara så att du inte har bokfört en händelse i autokonteringen, men har fått ett underlag kan du välja att ladda upp ett fristående underlag. Detta underlag kommer du sedan hitta i dinbox när du loggat in i programmet. Du kopplar dem sedan till en verifikation genom dInbox i inloggat läge. 

 

dInbox i programmet

Det andra sättet du kan ladda upp och matcha din underlag till verifikationer på är via dInbox i programmet. Dit kommer du när du trycker på Se och hantera dina underlag på startskärmen när du loggat in i programmet.

I dInbox finns två sätt att matcha dina underlag mot verifikationer. Du kan välja mellan att matcha utifrån verifikationer, där du väljer en verifikation och sedan det underlag verifikationen hör till. Men det går också att matcha baserat på underlaget och koppla det till en verifikation. 

Under avsnittet Verifikationer hittar du alltså dina redan bokförda transaktioner. Genom att klicka på ett verifikationsnummer kan du få mer detaljer kring verifikationen, och se vad som är bokfört på den. Du kan dessutom från den vyn matcha ett underlag till verifikationen genom att välja Matcha till underlag. Känner du att du vet precis vad verifikationen innehåller kan du istället välja att Matcha till underlag direkt i listan med bokförda verifikationer. När ett verifikat blir matchat i vyn verifikationer försvinner knappen Matcha till underlag. Du kan dock, om en verifikation skall matchas till fler underlag, klicka på verifikationen och välja att Matcha till fler underlag

Är det istället så att du hellre vill matcha dina verifikationer och underlag utifrån underlaget kan du gå in under Dina filer. Här kommer bland annat de filer du laddat upp som fristående underlag upp, men du kan även ladda upp PDF-er, SIE-filer och andra bokslutsdokument dom inte skall matchas, men som till exempel din redovisningskonsult skall kunna komma åt. 

Genom att klicka på ett underlag (bild eller PDF som du laddat upp) Kan du välja att matcha den till ett verifikat genom att klicka på Matcha till verifikationer som du hittar till höger. Du kan också ladda ned originalfilen, och även ta bort underlaget från dInbox. 

 

Vi har också en mer specificerad guide till de olika delarna i dInbox om du känner att du behöver det. Du hittar den här, i vår artikel om digitala underlag i dInbox.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer