Interna hjälpcentret

Mina sidor (Swedbank & Sparbankerna)

Artikeln uppdaterades

Du hittar Mina sidor längst upp till höger när du loggat in i e-bokföringen. 

Mina sidor Swedbank.png

På första skärmen ser du dina fakturor och vilken status de har. Du kan också se och ändra betalningsintervall och ansöka om autogiro. 

ska__rmavbild_2017-11-14_kl._15.33.56_720.png

Klickar du på Ändra betalningsintervall kommer du till den här skärmen. Här kan du också ange vilken e-post som skall få en notifiering när du fått en ny faktura. Valet gäller från och med din nästa faktura. Befintlig faktura kan inte ändras. 

ska__rmavbild_2017-11-14_kl._15.35.04_720.png

Avsluta tjänsten

För att avsluta tjänsten klickar du på Avsluta tjänst, där du kommer att få gå igenom ett formulär för att avsluta tjänsten. 

Viktigt att veta när du avslutar tjänsten

Efter bekräftat avslutsdatum, har du inte längre tillgång till din e-bokföring. Enligt lag skall bokföringen sparas i minst 7 år, det vill säga du måste spara alla underlag och all dokumentation innan avslut (Observera att SpeedLedger sparar ingen data, läs våra villkor för mer info). Detta innebär att du behöver göra vissa av dessa bitar för varje räkenskapsår. 

Spara din bokföring ▾

 • Gå till Bokföring > Fler rapporter > Export SIE.
 • Välj SIE4-exportfil och klicka på Skapa fil.
 • Det skall göras för varje räkenskapsår.
 • Spara filen på lämpligt ställe.
 • Spara ned Balans- och Resultatrapport under Bokföring > Balansrapport  och Bokföring > Resultatrapport.
 • Spara ned dina fakturaunderlag från oss under Mina sidor > Fakturor

 Exportera ditt kundregister

 • Gå till Fakturering > Kundregister.
 • Klicka på Kundlista.
 • Välj Kundinformation som CSV och klicka på OK.
 • Spara filen på lämpligt ställe.

Exportera ditt artikelregister

 • Gå till Fakturering > Artikelregister och välj > Exportera.
 • Spara filen på lämpligt ställe.

Spara dina kundfakturor

 • Gå till Fakturering > Hantera fakturor.
 • Markera alla fakturor och klicka på Hantera markerade.
 • Välj Skriva ut och klicka på OK.
 • Spara filen på lämpligt ställe.

Tänk på att du kan spara flera fakturor på samma gång, genom att markera de fakturor du vill spara ned på vänstersidan. Tänk också på att du kan behöva justera vilken period du skall se vid fakturorna för att få med alla. 

 

Om du vill lägga till en användare kontaktar du ditt bankkontor eller din bankhandläggare. Behörigheter för befintliga användare av e-bokföringen kan du ändra inne i internetbanken via Administrera > Behörigheter. Kontakta supporten om du behöver ändra dina kontaktuppgifter.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer