Interna hjälpcentret

Fakturera till utlandet

Artikeln uppdaterades

När du skall fakturera till utlandet behöver du göra vissa inställningar i programmet. Klicka på den rubrik du vill läsa mer om.

Aktivering ▾

Till att börja med behöver du aktivera valet försäljning till utlandet, som du hittar under Anpassa > inställningar för kundfaktura > Aktivering. I och med att du klickar i den rutan kommer du sedan kunna välja att klicka i en motsvarande ruta när du skapar en faktura som skall skickas till utlandet.

Ska_rmavbild_2017-11-17_kl._13.55.28.png

Du kan nu gå vidare till att skapa fakturan.

 

Skapa utlandsfaktura ▾

När du aktiverat funktionen kommer du sedan att ha en ruta som heter Ingen moms, försäljning till utlandet när du skapar din nästa faktura. För de fakturor som du kommer skicka utomlands behöver denna ruta vara iklickad. För de fakturor som kommer att skickas inom Sverige väljer du istället Enligt inställning på varje fakturarad

Fakturera_utlandet_1.png

 

När du klickat i rutan för Ingen moms, försäljning till utlandet kan du också justera vilket land och språk, samt även vilken valuta fakturan skall ställas i under Faktura- och leverensadress. Väljer du en annan valuta än svenska kronor behöver du också fylla i dagens valutakurs. Tänk på att det är vad valutan är i SEK. 1 EURO = t ex 11.19.

Är kunden näringsidkare inom EU (det vill säga inte en privatperson) behöver du också fylla i kundens VAT-nummer och att kunden är näringsidkare inom EU. 

Fakturera_utlandet_2.png

Skapa_faktura_Valuta.png

 

Fakturaradsinställningar ▾

När du gjort dessa inställningar behöver du också justera vilket bokföringskonto fakturaraden/raderna går mot. Detta gör du genom att klicka på knappen Mer som du hittar längst till höger när du markerat en fakturarad. 

Ska_rmavbild_2017-11-17_kl._15.38.16.png

 

När du gjort detta kommer du få upp en dialogruta där du kan göra inställningar för fakturaraden. I den väljer du vilken typ av vara eller tjänst det är du sålt, vilken momssats det skall vara och vilket bokföringskonto som skall användas. 

För att det skall bli rätt i din bokföring rekommenderar vi att du ställer in så att du har ett bokföringskonto för försäljning till utlandet. De finns inlagda i din kontoplan. Nedan finns ett exempel på hur det kan se ut:

Ska_rmavbild_2017-11-17_kl._16.06.05.png

Momskoden ligger inlagd på bokföringskontot som du väljer i rutan ovan. Du behöver alltså lämna momssatsen som den är inställd från början, och enbart se till att bokföringskontot blir rätt. 

 

När du skapat fakturan med dessa inställningar kan du skicka den till kund!

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer