Interna hjälpcentret

Sparbanken Syd

Artikeln uppdaterades

Överföring med webbläsartillägg

Har du inte redan SpeedLedgers webbläsartillägg börjar du med att installera det.

Logga in i både e-bokföring och bank, gör följande på banksidan:

Kontohändelser (Kontant- och Faktureringsmetod)

  1. Gå till Konton och kort > Kontohändelser och välj ditt konto.
  2. Ange tidsintervall, klicka på Ok.
  3. Högerklicka på sidan och välj Överför till SpeedLedger e-bokföring.

Kommande händelser (endast faktureringsmetod)

  1. Gå till Konton och kort > fliken Reservationer, välj ditt konto.
  2. Högerklicka på sidan och välj Överför till SpeedLedger e-bokföring.

Det är endast händelserna du ser på skärmen som förs över till din e-bokföring.

Tänk på att det alltid är en bra idé att ta ett ganska stort tidsintervall på överföringarna, dubbletter sorteras bort och dyker inte upp i din e-bokföring.

OBS! Vi överför endast de händelser du kan se på sidan du har framför dig. Därför kan du behöva byta sida för att få över alla händelser. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer