Interna hjälpcentret

Danske Bank Business Online

Artikeln uppdaterades

Överföring med webbläsartillägg

Har du inte redan SpeedLedgers webbläsartillägg börjar du med att installera det.

Logga in i både e-bokföring och bank, gör följande på banksidan:

Transaktionsöversikt (Både kontant- och faktureringsmetod)

  1. Gå till Konton > Transaktionsöversikt, välj ditt konto som du kopplat till e-bokföringen.
  2. Vid Period; bocka i datumintervall, ange datum, klicka på Sök.
  3. Högerklicka på sidan och välj Överför till SpeedLedger e-bokföring.

Betalningsöversikt (endast faktureringsmetod)

  1. Gå till Betalningar > Betalningsöversikt.
  2. Vid Betalningsdag; välj ett datumintervall som tar med både tidigare och framtida händelser. Klicka på Sök.
  3. Högerklicka på sidan och välj Överför till SpeedLedger e-bokföring.

Det är endast händelserna du ser på skärmen som förs över till din e-bokföring.

Använder du Google Chrome, Mozilla Firefox eller Safari kan du istället för att högerklicka välja att klicka på ikonen  i verktygsfältet.

Tänk på att det alltid är en bra idé att ta ett ganska stort tidsintervall på överföringarna, dubbletter sorteras bort och dyker inte upp i din e-bokföring.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer