Interna hjälpcentret

Aktiekapital

Artikeln uppdaterades

Instruktionen riktar sig till dig som bokför i ett aktiebolag. Aktiekapitalet är minst 25 000 kr som sätts in på ett företagskonto i samband med att aktiebolaget registreras. Aktiekapitalet utgör det sammanlagda värdet av alla aktier och bokförs på ett skuldkonto, detta är ett bundet eget kapital.

Hur du bokför aktiekapitalet

Vi rekommenderar konto 2081 Aktiekapital (Inställt som på bilden nedan)2081.png

Bokföringen av aktiekapitalet är alltid den första verifikationen i det första räkenskapsåret. Vanligtvis ser du insättningen i din autokontering men insättningen har troligtvis skett innan företagets start och då bokför du istället insättningen i manuell kontering, Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering på räkenskapsårets första dag:

AK.png

Om du har satt in aktiekapitalet på det konto som är kopplat till autokonteringen, till exempel 1930 Företagskonto, kommer detta konto att vara reserverat för automatisk kontering. För att kunna göra en manuell kontering behöver du först ta bort reservationen. Det gör du under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Klicka på ditt företagskonto och bocka ur rutan reserverat för automatisk kontering och spara:

Reserverat.png

Om insättningen bokförs i manuell kontering behöver du välja alternativet Mer > Redan bokförd på annat sätt för insättningen som du ser i autokonteringen.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer