Interna hjälpcentret

Föreningsavgifter / Medlemsavgifter / Serviceavgifter

Artikeln uppdaterades

Föreningsavgifter till föreningar och branschorganisationer är uppdelad på medlemsavgifter och serviceavgifter.

Bokföra föreningsavgifter

Medlemsavgifter är en ej avdragsgill kostnad då dessa inte är förenade med en utförd prestation utan är ett sätt för föreningen att finansiera verksamheten. Eventuell moms får inte lyftas.

Serviceavgifter är en avdragsgill kostnad då du har betalat för att en tjänst ska utföras av föreningen. Dessa avgifter är momsbelagda och får lyftas. Om du inte är momsregistrerad bokförs den ingående momsen som kostnad på kontot för serviceavgift.

Medlemsavgift till fackförening betraktas som privat utgift och ska inte bokföras. En enskild firma bokför fackföreningsavgift som eget uttag om beloppet har betalats ut från företagets bankkonto.

Rekommenderade konton i e-bokföringen:

  • 6981 Föreningsavgift, avdragsgill momsbelagd
  • 6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill

Exempel

Företaget har fått en faktura som innehåller en serviceavgift på 475 kr varav 95 kr är moms och en medlemsavgift på 750 kr (momsfri).

Ska_rmavbild_2019-03-04_kl._13.41.19.png

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer