Interna hjälpcentret

Rabatter

Artikeln uppdaterades

Ett rabattkort innebär att det med en stämpel eller signatur markeras antal gånger kunden har handlat och att det efter ett visst antal gånger erhålls en vara eller tjänst utan kostnad. Detta är vanligt förekommande hos till exempel pizzerior och frisörsalonger.

Hur bokförs rabatten?

Även om det inte sker någon betalning så skall gratisvaran eller tjänsten redovisas. Detta betraktas som en lämnad kassarabatt för den som säljer, och bokförs med värdet på gratisvaran eller tjänsten inklusive moms som en så kallad rabattförmån. Den lämnade kassarabatten i dessa fall ska inte påverka resultatet så beloppet bokförs även på ett korrigeringskonto för att nollställa försäljningen.

Konton i e-bokföring

  • 3730 Lämnad kassarabatt
  • 3733 Korrigeringskonto (Kan lämpligtvis döpas till Gratispizzor eller Gratis klippning)

Exempel ▾

En kund har köpt 9 st pizzor vid tidigare tillfällen och den 10:e pizzan erhåller kunden utan betalning. Bokföringsunderlaget till den utlämnade pizzan är det inlämnade rabattkortet.

Under en dag har 5 st gratispizzor lämnats ut till ett värde av 350 kr inklusive moms. Du bokför detta via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering enligt: 

Ska_rmavbild_2019-03-21_kl._15.27.40.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer