Interna hjälpcentret

Fraktkostnad och importmoms

Artikeln uppdaterades

Från och med den 1 januari 2015 ska momsregistrerade företag redovisa sin importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Momsen redovisas i momsrapporten.

Import av varor utanför EU

Det belopp du ska redovisa finns på ditt beskattningsunderlag. Underlaget får du från fraktbolaget som importerat varorna till Sverige eller från Tullverket. 

Beskattningsunderlaget ska redovisas i ruta 50 och momsen för detta i ruta 60, 61 eller 62 beroende på momssats.

Den del av fakturan som gäller fraktkostnaden bokförs mot 5710 Fraktkostnader med 2641 Ingående moms. 

På Tullverkets hemsida kan du läsa mer om importmoms: Tullverket - Importmoms

Klicka på det du vill läsa mer om: 

Bokföra fraktkostnad och importmoms ▾

Nedan följer ett exempel:

Du köper in varor från USA till ett värde motsvarande 43 000 kr, detta bokför du på konto 4051 Inköp varor land utanför EU (med momsinställning Aldrig).

Faktura från fraktbolaget anländer med en specifikation över alla kostnader. Det kan vara kostnader för hamnavgift, lastning/lossnings, inrikestransporter, eventuell moms på inrikesfrakten och införselmoms. Det Monetära tullvärdet baseras på varorna som är inköpta och bokförda tidigare.

För att kunna bokföra fakturan behöver du följande bokföringskonton:

  • 5710 Fraktkostnader
  • 2641 Ingående moms
  • 4545 Beskattningsunderlag import av varor, 25%
  • 4549 Motkonto beskattningsunderlag import
  • 2645 Ber ingående moms inköp
  • 2615 Utgående moms import av varor, 25%

Om du har betalt från ditt företagskonto gör du bokföringen i Autokonteringen. Klicka på Mer och välj Avancerad kontering.

exemplet nedan har jag fått betala 11 991kr inklusive moms för frakten, på fakturan framgår också att det monetära tullvärdet är på 50 000kr.

 

Vilka inställningar du ska göra i programmet för importmomsen:

Inställningar för importmoms

 

Jag hittar inte beskattningsunderlaget ▾

Om det inte framgår på dina underlag vilket värdet av beskattningsunderlaget är så kan du antingen kontakta Speditören så skickar dem underlagen till dig eller så registrerar du dig för kredittillstånd hos tullverket 

 

Beställt som privatperson? ▾

Om du har råkat beställa som privatperson så är detta en privat vara och då är det ingen moms alls. För att se om du beställt som privatperson kan du kolla på fakturan, där står ditt namn istället för företagsnamnet

Om varan är för företaget så bokför du bara som en kostnad, exempelvis 4010 Inköp varor med momskod 54 momsfritt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer