Interna hjälpcentret

Fel i momsrapporten

Artikeln uppdaterades

Om du får en påminnelse i momsrapporten att du har en avvikelse kan det vara svårt att veta var du ska börja leta. I följande guide går vi igenom de påminnelsetexter som kan uppstå, förklarar vad de betyder och hjälper dig att hitta lösningen så att din momsrapport kan lämnas in i tid.

Förklaring till momsrapporten - Hur skall den tolkas? ▾

När du har en avvikelse i din momsrapport visas en kontroll enligt exemplet nedan. Du kan  öppna en avvikelserapport som visar vilka momskonton du har bokfört försäljning på samt aktuellt saldo per momskonto. 

mceclip12.png

icon-1.png Vilken momssats / momskod gäller avvikelsen?

icon-2.png & icon-3.png Har du bokfört för mycket eller för lite moms?

 

Längst ner i Avvikelserapporten visas vilka verifikationer som har avvikelser. Observera att de verifikationer som avvikelsen avser enbart visas när momsperioden passerat.

mceclip1.png

 

För lite moms bokförd

mceclip2.png

Ovan ser du ett exempel på när momsen inte är redovisad, försäljningskontot har momskod 150 (25% moms) men momskonto 2611 Utg moms 25% saknas. Korrigera verifikationen och låt programmet autofördela moms. Klicka Nästa och därefter Godkänn.

För mycket moms bokförd

mceclip3.png

Ser du att det är momskod och momskonto på alla dina verifikat? Då kan det vara så att du ändrat på ett momsbelopp. Kontrollräkna att momsen faktiskt stämmer (inbetalat belopp x 0,2 = korrekt momsbelopp för 25% moms).

Korrigera verifikationen och ändra beloppet på ditt försäljningskonto till totalt belopp inklusive moms (i exemplet 500kr) och låt programmet autofördela moms. Klicka Nästa och därefter Godkänn.

För att räkna ut moms på ett belopp inkl moms använder man följande procentsatser

25% - 500 * 0,2
12% - 500 * 0,1071

6% - 500 * 0,0566

 

Ingen momskod

mceclip4.png

Här har verifikationen ett momskonto, men ingen momskod på försäljningskontot. Momskoden styr den omsättning som programmet räknar ut i momsrapporten.

Gå till Anpassa > Kontoplan och ändra inställningen på försäljningskontot (i exemplet 3010) till Momskod: Tillåts och ställ in rätt momskod. Gå sedan till verifikationslistan och korrigera berörda verifikationer genom att lägga till momskoden till höger om försäljningskontot. Ändra beloppet i kreditrutan till totalt belopp inklusive moms (i exemplet 900kr) och låt programmet autofördela moms. Klicka Nästa och därefter Godkänn.

Klicka på den rubrik nedan som stämmer överens med din varning i momsrapporten.

Det finns transaktioner kvar att bokföra ▾

mceclip5.png

Felmeddelandet innebär att något i den aktuella momsperioden inte är bokfört. Detta kan antingen vara Egna utlägg som inte bokförts eller att det finns händelser i Autokonteringen som inte bokförts. Bokför de kvarvarande transaktionerna.

En tidigare momsrapport är inte bokförd ▾

mceclip6.png

När varningstexten säger att tidigare momsperioder inte är bokförda behöver du kontrollera varför den tidigare momsperioder inte bokförts. Om momsen bokförts i manuell kontering istället för med programmets funktion behöver du ändra startmånad för momsrapportering. Detta görs i Inställningar för momsrapport längst ner på sidan. Om man missat att bokföra momsrapporten behöver den bokföras innan man bokför nästkommande momsrapport.

Om du har importerat bokföring och redan bokfört tidigare momsrapporter behöver du ändra startmånad för momsrapportering. Detta görs i Inställningar för momsrapport längst ner på sidan.

Bokföringen har ändrats under rapportens period ▾

mceclip7.png

Om du får detta felmeddelande beror det på att du bokfört en ny transaktion med moms och/eller korrigerat en tidigare bokförd händelse så att moms påverkats efter att momsrapporten för perioden bokförts.

För att åtgärda felet behöver du ta bort den redan bokförda momsrapporten och bokföra den på nytt. I denna artikel beskriver vi hur man går tillväga.

Glöm inte att lämna in en ny momsrapport till Skatteverket!

Du har importerade verifikationer ▾

mceclip8.png

Vid import av SIE-filer kan momskoderna falla bort i systemet vilket orsakar ovanstående felmeddelande. Om du får detta meddelande är det enklast att du redovisar denna momsperiod manuellt till Skatteverket. Skulle du behöva hjälp med avvikelser i momsrapporten orsakat av detta så är du välkommen att kontakta supporten. Vi rekommenderar att inte importera bokföring mitt i en momsredovisningsperiod för att undvika detta problemet. 

Vilka verifikationer som är importerade och inte räknas med i momsrapporten ser du i avvikelserapporten.

Det finns fakturor kvar att bokföra i perioden ▾

mceclip9.png

Om du bokför med faktureringsmetoden behöver du bokföra dina kundfakturor så att de kommer med i momsrapporten. Gå till Bokföring > Fler inställningar bokföring > Bokför kundfakturor och bokför kundfakturorna.

mceclip10.png

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer