Interna hjälpcentret

Fel i momsrapporten

Artikeln uppdaterades

Om du får en påminnelse i momsrapporten att du har en avvikelse kan det vara svårt att veta var du ska börja leta. I följande guide går vi igenom de påminnelsetexter som kan uppstå, förklarar vad de betyder och hjälper dig att hitta lösningen så att din momsrapport kan lämnas in i tid.

Klicka på den text som stämmer överens med din påminnelse. Längst ner förklarar vi hur tolkar avvikelserapporten.  

Du har redan bokfört din momsrapport för denna period ▾

När påminnelsetexten säger att du redan bokfört din momsrapport kan du inte titta på den igen. Om du har lämnat in rapporten till Skatteverket kan du bortse från meddelandet så länge du inte behöver titta på rapporten igen i e-bokföringen. 

Avvikelsen uppstår för att momsrapporten jämför din omsättning med din redovisade moms. När du bokför momsrapporten i steg 4 nollas alla momskonton och saldona flyttas till ett redovisningskonto för moms (2650). När du sedan går tillbaka för att titta på en gammal momsrapport görs jämförelsen på nytt och visar att du redan gjort momsredovisningen för denna period.

Om du vill se den inlämnade momsrapporten hittar du den enklast via Skatteverkets hemsida (där du lämna in din momsrapport). Om du vill se den redan bokförda momsrapporten i e-bokföringen behöver du nollställa det gamla verifikatet först via Bokföring > Fler rapporter > Verifikationslista. Verifikatet heter exempelvis Momsredovisning januari - mars 2017.  

I denna artikel beskriver vi mer ingående hur du nollställer ett verifikat: Korrigera eller nollställa verifikation

En tidigare momsrapport är inte bokförd ▾

Får du felmeddelandet att en tidigare momsperiod är inte bokförd behöver du gå tillbaka till föregående momsperiod och kontrollera påminnelsetexten, står det fortfarande samma sak så får du istället välja föregående period ytterligare en gång, tills dess att påminnelsetexten ändrar sig. Bokför sedan momsrapporten (steg 4).

Om föregående momsperiod ingår i tidigare räkenskapsår behöver du uppdatera dina ingående balanser under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Ingående balanser.

Periodens momsbelopp stämmer inte med periodens försäljning ▾

Felmeddelandet innebär att något i den aktuella momsperioden är felaktigt bokfört. Det kan bero på att du inte låtit programmet autofördela momsen eller ändrat på ett momsbelopp som programmet autofördelat.

Om dina siffror visar att du har bokfört för mycket moms kan det bero på att du bokfört moms utan någon momskodförsäljningskontot. Kanske har du skapat ett nytt försäljningskonto och glömt göra inställningar för momsen?

Periodens momsredovisning har redan bokförts med ytterligare transaktioner som påverkar momsen har bokförts efter det ▾

Får du felmeddelandet Periodens momsredovisning har redan bokförts men ytterligare transaktioner som påverkar momsen har bokfört beror det på att du bokfört en ny transaktion med moms, eller korrigerat en tidigare bokförd händelse efter att momsrapporten är gjord.

För att åtgärda felet behöver du först nollställa bokföringen av momsredovisningen och sedan får du göra om momsrapportens 4 steg på nytt. Du går till Bokföring > Fler rapporter > Verifikationslista för att nollställa. Oftast ligger momsverifikatet på momsperiodens sista datum och heter exempelvis Momsredovisning Januari  - Mars 2017. I denna artikel beskriver vi mer ingående hur du nollställer ett verifikat: Korrigera eller nollställa verifikation

Efter att du nollställt momsredovisningen går du tillbaka till Bokföring > Momsrapport. Där gör du om alla 4 stegen. Glöm inte att lämna in momsrapporten på nytt till Skatteverket! 

Du har importerade verifikationer ▾

Vid import av SIE-filer kan momskoderna falla bort i systemet vilket orsakar ovanstående felmeddelande. Om du får detta meddelande är det enklast att du redovisar denna momsperiod manuellt till Skatteverket. 

Vilka verifikationer som är importerade och inte räknas med i momsrapporten ser du i avvikelserapporten. 

Det finns fakturor kvar att bokföra i perioden ▾

Om du bokför med faktureringsmetoden behöver du bokföra dina kundfakturor så att de kommer med i momsrapporten. Klicka på länken Bokför kundfakturor så kan du enkelt bokföra fakturorna där. 

 

Förklaring till momsrapporten - Hur skall den tolkas? ▾

När du har en avvikelse i din momsrapport visas en kontroll enligt exemplet nedan. Du kan även öppna en avvikelserapport som visar vilka konton du har bokfört försäljning på samt aktuellt saldo per momskonto.

Vilken momssats / momskod gäller avvikelsen?

& Har du bokfört för mycket eller för lite moms?

 

Längst ner i avvikelserapporten vissas vilka verifikationer som har avvikelserFör lite moms bokförd

Ovan ser du ett exempel på när momsen inte är redovisad, försäljningskontot har momskod 150 (25% moms) men momskonto 2611 Utg moms försäljning 25% saknas. Korrigera verifikationen och låt programmet autofördela moms och spara.

För mycket moms bokförd

Ser du att det är momskod och momskonto på alla dina verifikat? Då kan det vara så att du ändrat på ett momsbelopp. Kontrollräkna att momsen faktiskt stämmer (inbetalat belopp x 0,2 = korrekt momsbelopp för 25% moms).

Korrigera, ändra beloppet på ditt försäljningskonto till totalt belopp inklusive moms och låt programmet autofördela moms.

Ingen momskod

Här har verifikationen ett momskonto, men ingen momskod på försäljningskontot. Momskoden styr den omsättning som programmet räknar ut i momsrapporten.

Gå till din kontoplan och ändra inställningen på försäljningskontot (i exemplet 3010) till Momskod: Tillåts och ställ in rätt momskod. Gå sedan till verifikationslistan och korrigera berörda verifikationer genom att lägga till momskoden på försäljningskontot.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer