Interna hjälpcentret

Manuell kontering

Artikeln uppdaterades

I manuell kontering bokför du de händelser som inte berör bankkontot, till exempel kontantkassa, avskrivningar, varulager med mera. Du behöver ange minst två konton för att verifikationen ska vara fullständig.

För att visa om saldot på bokföringskontot har ökat eller minskat används debet och kredit. Kontotypen avgör hur du ska bokföra händelsen. Tillgångar och kostnader ökar i debet medan skulder och intäkter ökar i kredit. Om du har använt funktionen Konteringsmallar visas en meny där du kan välja önskad mall.

 

Välj vilken verifikationsserie du vill bokföra i. Du kan med fördel skapa en egen serie för manuell kontering under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Koppla verifikationsserier.

Ange bokföringsdatum, till exempel det datum då din försäljning skedde.

Skriv den text du vill ha som rubrik på händelsen i din bokföring, till exempel var du har gjort inköpet eller vad du köpt.

 Välj vilket första bokföringskonto du vill bokföra på. 

Klicka på raden under Konto. Du kan skriva in text eller siffror för att söka i kontoplanen alternativt klicka på pilen till höger om kontorutan för att bläddra i kontolistan.

Om kontot du söker inte finns i din kontoplan kan du skapa det. Du anger själv inställningarna för kontot; nummer, benämning, kontotyp och inställningar för moms samt eventuella resultatgrupper.

 När du valt ett konto anger du beloppet i debet- eller kreditrutan.

Om du bokför på ett bokföringskonto med moms kan programmet autofördela momsbeloppet åt dig och bokföra rätt momskonto automatiskt. Tryck då Enter när du fyllt i beloppet och svara Ja på frågan om du vill autofördela moms. 

Det är momskoden som styr momsbeloppet. Om momskoden inte stämmer kan du klicka på den för att ändra till rätt momskod. Detta gör du innan du autofördelar momsen. 

Du kan även själv specificera momsen på en egen rad. Kontrollera att den stämmer med ditt underlag. För att skapa en ny rad klickar du på Enter.

 Klicka på Spara. Observera att du behöver ange minst två konton samt att beloppen i debet och kredit måste vara lika stora så differensen debet-kredit är 0.

 

En informationsruta öppnas där du ser vilket verifikationsnummer verifikationen fick, klicka OK.

Rensa en manuell kontering

Om du råkat fylla i något fel och vill rensa hela den manuella konteringen klickar du på knappen Rensa. Du får då en ny tom manuell kontering och kan börja om från början. 

Klicka på Rensa igen. 

Nu kan du börja om från början!

 

 

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    490616-8937 - ALF VIKMAN

    Tack!