Interna hjälpcentret

Momsrapport

Artikeln uppdaterades

Momsrapporten i programmet fylls i automatiskt under tiden du bokför. Det gör att du slipper räkna ut momsen själv och klura ut vilka rutor i rapporten som ska fyllas i. Rapporten hittar du via Bokföring > Momsrapport, kika gärna på den lite då och då så har du bra koll den dagen du ska betala eller få tillbaka moms. 

Vill du veta mer om moms har vi ett webinarium om moms som du kan hitta här.

Glöm inte steg 3! Det steget visas inte i filen eftersom det händer på Skatteverkets hemsida.

Läs mer om hur du lämnar deklarationen hos skatteverket ▾

Det första steget är att gå till skatteverkets hemsida, som du blir dirigerad till när du trycker på länken i steg 3 under Bokföring > momsrapport. Du kommer då till sidan nedan. För att komma direkt till momsdeklarationen, klicka på inloggningsknappen mitt på sidan:

Steg_1.png

 

Nästa steg är att välja vilken period du vill deklarera momsen för: 

Steg_2.png

 

Om du vill lämna din deklaration elektroniskt är det enklast att spara den som en eSKD-fil i inne på SpeedLedger. Filen laddas sedan upp direkt på Skatteverkets webbsida enligt bilden nedan:

 

2018.png

 

Efter att du kontrollerat siffrorna trycker du på knappen Fortsätt för att sedan lämna in och godkänna siffrorna som har fyllt i rutorna:

steg_4.png

Jag vill veta mer om momsrapporten ▾

 • Du hittat momsrapporten via Bokföring > Momsrapport. Välj den period du ska lämna in och klicka på Hämta.

  Om det är fel perioder kan du ändra till rätt momsintervall via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Grunduppgifter. Klicka på fliken moms för att ändra redovisningsperiod. 

  Nu ska du se 4 steg. Om något inte stämmer med momsrapporten kommer du istället se en påminnelse. Kika då längre ner i denna artikel under Har du fått en påminnelse om avvikelse i momsrapporten?
 • Steg 1 - Kontrollera och skriv ut mervärdesskattedeklaration
  Här klickar du för att öppna momsrapporten som ett PDF-dokument. Spara eller skriv ut rapporten för att ha en egen kopia av deklarationen. 
 • Steg 2  - Skapa fil som kan lämnas hos Skatteverket 
  Du redovisar enklast momsen elektroniskt till Skatteverket. Klicka på knappen för att spara ner momsrapporten som en eSKD fil på din dator. Filen kan du sedan läsa in på Skatteverkets hemsida. Filen hamnar vanligtvis i dina hämtade filer på din dator. 
 • Steg 3 - Lämna deklaration hos Skatteverket
  Genom att klicka på knappen kommer du direkt till Skatteverkets hemsida. Där loggar du in för att lämna momsdeklarationen. Du kan läsa mer om detta steg lite längre ner i denna artikel. 
 •  Steg 4 - Bokför momsredovisningen 
  När du har sparat momsrapporten och redovisat den till Skatteverket behöver du bokföra momsen för att nollställa dina momskonton inför nästa momsperiod. Klicka på Bokför momsredovisningen för att låta programmet bokföra momsen.

  En verifikation skapas som flyttar aktuella saldon på dina momskonton till det konto som är kopplat till redovisningskonto för moms, vanligtvis 2650 Redovisningskonto för moms.

  Du får en fråga om du vill skriva ut verifikationen. Vi rekommenderar att du gör detta och sätter ihop den med deklarationen du skrev ut på steg nummer 1.

  Som avslutning kommer även en fråga om du vill stänga perioden. Vi rekommenderar att du gör det.

 Har du fått en påminnelse om avvikelse i momsrapporten?

Exempelvis: 

Läs mer om hur du löser det här

Läs mer om momsrapportens olika rutor ▾

Momsrapporten beräknas utifrån de momskoder och momskonton du har bokfört med. För redovisning av momsbeloppen används olika bokföringskonton. Programmet bokför momsen på det konto som är kopplat till respektive momskod under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Nedan ser du en förklaring av de olika rutorna i momsrapporten samt vilka momskoder som styr.

Vänstra kolumnen

Rad på skattedeklarationen och respektive momskod som summeras/visas på raden:

05 Momspliktig försäljning: 150, 151, 152

06 Momspliktiga uttag: 160, 161, 162

07 Beskattningsunderlag för marginalbeskattad omsättning: 170, 171, 172

08 Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet: 180, 181, 182

20 Inköp av varor från annat EU-land: 200, 201, 202

21 Inköp av tjänster från annat EU-land: 210, 211, 212

22 Inköp av tjänster från land utanför EU: 220, 221, 222

23 Inköp av varor omvänd skattskyld: 230, 231, 232

24 Inköp av tjänster omvänd skattskyld: 240, 241, 242

50 Inköp av varor från land utanför EU: 500, 501, 502

35 Försälj av varor inom EU: 350

36 Försälj av varor utanför EU: 360

37 Mellanmans inköp av varor trepartshandel: 370

38 Mellanmans försälj av varor trepartshandel: 380

39 Försälj. av tjänster köpare skattsk i EU-land: 390

40 Övr försälj av tjänster omsatta utom landet: 400

41 Försälj när köpare skattsyldig i Sverige: 410

42 Övrig försäljning mm: 420

Högra kolumnen

Rad på skattedeklarationen och respektive kontokopplingar:

10 Utgående moms 25%: Utgående moms försäljning 25% + Utgående moms uttag 25%  + Utgående moms VMB 25% + Utgående moms uthyrning 25%

11 Utgående moms 12%: Motsvarande som för 25%

12 Utgående moms 6%: Motsvarande som för 25%

30 Utgående moms inköp 25%: Beräknad utgående moms inköp varor EU 25% + Beräknad utgående moms inköp tjänst utland 25% + Beräknad utgående moms inköp tjänst utland 25%

31 Utgående moms inköp 12%: Motsvarande som för 25%

32 Utgående moms inköp 6%: Motsvarande som för 25%

60 Utgående moms inköp varor från land utanför EU 25 % importmoms.

61 Utgående moms inköp varor från land utanför EU 12 % importmoms.

62 Utgående moms inköp varor från land utanför EU 6 % importmoms.

48 Avdragsgill ingående moms: Ingående moms + Ingående moms förvärv utland + Ingående moms omvänd skattskyldihet

49 Moms att betala eller återfå: (Rad 10 + 11 + 12 + 30 + 31 + 32 - 48)

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer