Interna hjälpcentret

Kontoplan

Artikeln uppdaterades

I din kontoplan visas de bokföringskonton som ingår i din aktuella grundkontoplan. Kontoplanen valde du i startguiden när du loggade in första gången. Kontoplanen är baserad på BAS-kontoplanens upplägg. Du kan lägga till, ändra eller ta bort konton. Du kan också ladda ned din kontoplan som CSV-fil genom att trycka på Exportera.

Du kan skräddarsy en snabblista med de konton du använder regelbundet i Snabblista autokontering

Kontoplanen hittar du via Anpassa > Kontoplan

Vill du skriva ut din kontoplan kan du trycka på Ctrl+P (Cmd+P om du har en Mac).  

 

Du kan välja en kontoklass genom att klicka på pilen i rutan Visa kontoklass.

Du kan söka efter ett konto med text eller siffror. Klicka på sök.

För att skapa ett nytt konto klickar du på Nytt konto.

För att ändra inställningar eller ta bort ett konto klickar du på raden för det aktuella kontot.

Kontoplan.png

När du markerar flera konton genom att bocka i rutan längst till vänster kan du använda knappen Ändra markerade för att ändra inställningar eller ta bort flera konton samtidigt.

Om du har ett tidigare räkenskapsår kan du kopiera konton från det året.

När du skapar ett nytt konto anger du kontonummer, kontobenämning och kontotyp.

Kontotyperna är:

  • Tillgång (kontoklass 1)
  • Skuld (kontoklass 2)
  • Intäkt (kontoklass 3 och 8)
  • Kostnad (kontoklass 4-8)

Det är kontoklasserna 3 (intäkter) och 4-5-6 (kostnader) som är verksamhetens huvudintäkter och kostnader. Intäkter minus kostnader är din bruttovinst. 

Välj om du ska

  • Använda moms (Tillåts innebär att du kan ta bort eller ändra momskoden, Alltid kan du ändra momskod men inte ta bort och Låst innebär att momskoden inte går att ändra alls, Väljer man Aldrig kan man inte använda momskod alls.)
  • Momstyp
  • Momskod
  • Kostnadsställe (om du använder det)

När du väljer momskod visas procentsats samt numret på aktuell ruta i momsrapporten inom parentes.

Du kan även skapa nya konton direkt i manuell kontering och i avancerad kontering (autokonteringen).

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer