Interna hjälpcentret

Perioder

Artikeln uppdaterades

Du kan stänga en period om du är klar med redovisningen för månaden. Perioden stängs även automatiskt i samband med att momsrapporten bokförs. Funktionen innebär att en spärr aktiveras som hindrar dig från att registrera nya verifikationer på den perioden. Du kan häva spärren genom att öppna perioden igen. Du hittar dina perioder via Anpassa > Perioder.

Om du stänger första perioden i räkenskapsåret kan du inte uppdatera de ingående balanserna utan att spärren tas bort. 

 

Öppna perioder är markerade under Öppen.

Stäng en period genom att markera Stängd på önskad månad.

Spara dina ändringar.

 

OBS
Tänk på att om du gör ändringar i en redan låst period så kan du behöva deklarera om din momsrapport om ändringen påverkar denna. Det är inte heller tillåtet att göra ändringar i stängda och redan deklarerade år i normala fall, vilket du kan läsa mer om här

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer