Interna hjälpcentret

Räkenskapsår

Artikeln uppdaterades

Räkenskapsår visar vilka år du har lagt in i systemet. Här kan du även redigera och skapa nya räkenskapsår. Informationen som visas är status, räkenskapsårets längd samt kontoplan. Du hittar dina upplagda räkenskapsår under anpassa > fler inställningar bokföring > räkenskapsår.


Är du osäker på vad du har för räkenskapsår som nystartat företag, kontrollera detta med skatteverket i så fall. Det är viktigt att du ställer in systemet rätt från början för att din bokföring skall bli korrekt.

Det är helt okej att skapa ett nytt räkenskapsår innan du är helt färdig med bokföringen under det tidigare räkenskapsåret. Status Aktivt visar aktuellt räkenskapsår, genom att markera vilket år du vill ha aktivt kan du enkelt byta mellan åren. 

 

För att skapa ett nytt år klickar du på Nytt. Du kan endast skapa ett nytt räkenskapsår om det senaste året är aktivt. För att byta räkenskapsår klickar du i pricken Aktivt på vänstersidan.

r_kenskaps_r.png

 

Klicka på en rad om du vill redigera inställningar på ett räkenskapsår. Du kan ändra datumintervall och kontoplan om du inte bokfört på året. Du kan även radera året om du inte har bokfört på det.

 

_ndra_r_kenskaps_r.png

 

När du skapar ett nytt år får du ange datumintervall och kontoplan. De ingående balanserna förs över automatiskt när du skapar året om du bockar i rutan Överför balanser från föregående år preliminärt. Balanserna kan du uppdatera i ett senare skede om du inte är klar med föregående räkenskapsår.

Skapa_nytt_r_kenskaps_r.png

 

När du klickar på Spara får du först en specifikation över vilka överföringar programmet gör till det nya året. Väljer du att godkänna skapas räkenskapsåret och du får en kvittens på vilka inställningar som gjorts.

Kvittens_r_kenskaps_r.png

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer