Interna hjälpcentret

Resultatgrupper

Artikeln uppdaterades

Resultatgrupper är en funktion som innebär att du kan dela in din bokföring i olika grupper eller sektioner. Det kan exempelvis vara avdelningar, projekt eller anställda. Du kan sedan tydligt se ett separat resultat för respektive grupp i din resultatrapport.

För att aktivera resultatgrupper går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Resultatgrupper.       

De tre huvudgrupperna visas, du kan klicka på en rad för att se berörda inställningar och undergrupper.
Resultatgrupper 1.png

Klicka på en resultatgrupp för att redigera inställningarna samt administrera undergrupperna.

I övre delen av fönstret visas inställningarna för aktuell huvudgrupp. Du kan välja om gruppen ska vara aktiv, i vilken sorteringsordning den ska visas samt vilken benämning gruppen ska ha.

I nedre delen kan du lägga till och redigera dina undergrupper. Klicka på Ny för att skapa en ny grupp. Ange en kod och en benämning på undergruppen. Vi rekommenderar att du som kod använder bokstäver istället för siffror.

För att aktivera resultatgrupper på kontonivå går du till Anpassa > Kontoplan.

För att du ska kunna välja resultatgrupp när du bokför behöver du aktivera det på dina bokföringskonton. Klicka på ett konto eller markera flera. Välj sedan vilken nivå du vill ha per resultatgrupp. Väljer du Tillåts kan du kan välja att bokföra med resultatgrupp på kontot medan Alltid innebär att du måste välja en grupp för att kunna genomföra konteringen.

När du lagt till kostnadsställen på de olika konton du vill att resultatgrupperna skall vara aktiva på kommer du sedan få ett extra fält som heter Res. Gr. Det är i det fältet du sedan väljer vilken resultatgrupp händelsen skall bokföras i. 

Res.gr.PNG

När du sedan börjat bokföra i de resultatgrupper du lagt upp kommer de också finnas med i din resultatrapport. För att sortera ut vilken eller vilka resultatgrupper du vill se intäkter och kostnader för väljer du den resultatgrupp du vill visa under raden Resultatgrupp. Då kommer den resultatgrupp du valt att visas. Det kan se ut till exempel så här i din resultatrapport:

Resultatgrupper 2.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer