Interna hjälpcentret

Resultatgrupper

Artikeln uppdaterades

Resultatgrupper är en funktion som innebär att du kan dela in din bokföring i olika grupper. Det kan exempelvis vara avdelningar, projekt eller anställda. Du kan sedan tydligt se ett separat resultat för respektive grupp i din resultatrapport.

De tre huvudgrupperna visas, du kan klicka på en rad för att se berörda inställningar och undergrupper. För att aktivera resultatgrupper går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Resultatgrupper.

Klicka på en resultatgrupp för att redigera inställningarna samt administrera undergrupperna.

I övre delen av fönstret visas inställningarna för aktuell huvudgrupp. Du kan välja om gruppen ska vara aktiv, i vilken sorteringsordning den ska visas samt vilken benämning gruppen ska ha.

I nedre delen kan du lägga till och redigera dina undergrupper. Klicka på Ny för att skapa en ny grupp. Ange en kod och en benämning på undergruppen.

För att aktivera resultatgrupper på kontonivå går du till Anpassa > Kontoplan.

För att du ska kunna välja resultatgrupp när du bokför behöver du aktivera det på dina bokföringskonton. Klicka på ett konto eller markera flera. Välj sedan vilken nivå du vill ha per resultatgrupp. Väljer du Tillåts kan du kan välja att bokföra med resultatgrupp på kontot medan Alltid innebär att du måste välja en grupp för att kunna gå vidare.

När du lagt till kostnadsställen på de olika konton du vill att resultatgrupperna skall vara aktiva kommer du sedan få en ruta i autokonteringen som heter Res. Gr. Det är under den rutan du sedan kommer att välja vilken resultatgrupp händelsen skall bokföras till. Det ser ut så här: autokont_kostnadsst_lle.PNG

 

När du sedan börjat bokföra på de resultatgrupper du lagt upp i programmet kommer de också att finnas med i din resultat- och balansrapporter. För att sortera ut vilken eller vilka resultatgrupper du vill se kostnader och intäkter för väljer du att klicka i den resultatgrupp du vill visa under raden Resultatgrupp. Då kommer den resultatgrupp du valt att visas. Det kan se ut till exempel så här i din resultatrapport:

 

Ska_rmavbild_2017-08-09_kl._13.46.15.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer