Interna hjälpcentret

Historik

Artikeln uppdaterades

Allt som respektive användare av programmet gör lagras. Historiken visar de aktiviteter som registrerats i din e-bokföring. Om ni är fler användare i programmet är det ett tydligt sätt att se vad respektive användare har gjort och vid vilken tidpunkt.

Ange datumintervall och eventuellt klockslag för att begränsa sökurvalet.

Klicka på Visa historik för att se händelserna på skärmen. du kan även välja att skapa en PDF.

För varje rad visas den information programmet kan utläsa av händelsen.
Det går att sortera om historiken genom att klicka på rubrikerna Plats, funktion, Händelse, Användare och Tidpunkt

Historik.png

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer