Interna hjälpcentret

Kundregister

Artikeln uppdaterades

I kundregistret visas de kunder du har registrerat i programmet. När du skapar en ny faktura kan du välja att spara kunden till kundregistret. På så sätt bygger du upp din kundlista efter hand.

Kundregistret är indelat i kundnummer, kundnamn och ort. Du kan filtrera urvalet genom att klicka på en kolumnrubrik.

Klicka på den del du vill veta mer om:

Kundregister ▾

Du kan söka efter en befintlig kund genom att skriva namn eller kundnummer i sökfältet.

 

 Knapparna visar olika val du kan göra.

  • Du kan klicka på Ny kund för att skapa en ny kundbild.Ange kundens uppgifter och Spara. 
  • För att exportera ditt kundregister klickar du på Kundlista. Välj därefter vilken typ av kundlista du vill ha (läs mer lite längre ner i artikeln) 
  • Om du vill radera flera kunder kan du markera rutorna till vänster om kundnumret och sedan välja Radera markerade.
  • Du kan importera ditt kundregister som en CSV-fil genom att klicka på Import från fil (läs mer lite längre ner i artikeln)

 

 För att redigera en kund klickar du på raden för den kund du vill ändra. 

 

Importera ett befintligt kundregister ▾

Om du har ett befintligt kundregister kan du importera det som en CSV-fil (textfil). Importen görs i flera steg för att du ska kunna anpassa hur informationen ska läsas in.

 Börja med att klicka på Import från fil

 

Klicka på Bläddra och välj den CSV-fil du vill importera. Klicka sedan på Starta import för att fortsätta.

Klicka på Starta import 

 

Ange hur uppgifterna ska läsas in.

Med avgränsare i filen menas vad som skiljer kolumnerna åt i CSV-filen.

Om du har rubriker i första raden bör du välja att starta importen från rad 2.

Ange vilken uppgift som finns i respektive kolumn i filen enligt exemplet nedan. 

Klicka på Nästa för att förhandsgranska.

 

 Kontrollera att kunduppgifterna läses in korrekt.

Här ser du även information om vilka kunder som är nya och vilka som uppdateras. 

Klicka på Slutför import för att importera kunderna.

 I sista steget visas en kvittens som sammanfattar vad som importerats.

 

Exportera ditt kundregister ▾

Under knappen kundlista kan du exportera ditt kundregister.

 

Skall du exportera kundregistret för att importera det i ett annat system/program så väljer du Kundinformation som CSV.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer