Interna hjälpcentret

Hantera avier

Artikeln uppdaterades

För att fortsätta hantera en sparad avi går du till hantera avier. Du kan redigera en avi så länge du inte har låst den. Vilken status avin har ser du i kolumnen status.

Alla avier 

Under fliken Alla visas samtliga sparade avier.

Välj ett datum om du vill begränsa sökurvalet.

Du kan klicka på en kolumnrubrik för att ändra sorteringsordningen i listan.

Klicka på en rad för att få fram aktuella val för avin.

Om du kryssar för flera rader med hjälp av kryssrutorna till vänster kan du använda Ändra markerade för att redigera flera avier samtidigt.

 Markera det val du vill göra och klicka sedan på Ok.

 

Obetalda avier

Under fliken Obetalda visas de avier som inte registrerats som betalda i din bokföring. Förutsätter att avin har låsts.

 Du kan klicka på en kolumnrubrik för att ändra sorteringsordningen i listan.

 

 Klicka på en rad för att få fram aktuella val för avin.

 

Om du kryssar för flera rader med hjälp av rutorna till vänster kan du använda Ändra markerade för att redigera flera avier samtidigt. Här kan du även skriva ut en påminnelse på avin.

 

 Markera det val du vill göra och klicka sedan på Ok.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer