Interna hjälpcentret

Försäkringar och pensionsförsäkring

Artikeln uppdaterades

De flesta företag har någon typ av försäkring. Här visar vi bokföringsexempel för några vanligt förekommande försäkringar:

Företagsförsäkring ▾

Företagsförsäkringen är till för att skydda företaget mot brand, inbrott, skadegörelse och stämningar. Premierna betalas normalt ett år i förskott och är en avdragsgill kostnad i verksamheten. Företagsförsäkringar är inte momsbelagda.

Rekommenderat konto i e-bokföringen:

 • 6310 Företagsförsäkring

Här visar vi ett exempel med en företagsförsäkring på 10 078 kr som har betalats från företagskontot. Bokföringen görs i Autokonteringen.

Pensionsförsäkring ▾

Pensionsförsäkring kan tecknas för företagets anställda eller för delägare i företaget. För många anställda regleras detta i kollektivavtalet, men kan tecknas för ensam företagare med samma villkor vad gäller skatt och rätt till skattemässigt avdrag i inkomstdeklarationen. Pensionsförsäkringar är inte momsbelagda.

Premier för pensionsförsäkringar för anställda är skattepliktiga med en särskild löneskatt som ska tas upp i inkomstdeklarationen. Löneskatten bokförs i samband med bokslutet eftersom det kommer med på slutskattebeskedet. Är du osäker på hur just din löneskatt ska bokföras rekommenderar vi att du tar kontakt med en konsult som kan kika på ditt slutskattebeskedet. 

Aktiebolag ▾

Rekommenderade konton i e-bokföringen:

 • 7410 Pensionsförsäkringspremier
 • 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar
 • 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader
 • 2514 Beräknad löneskatt på pensionskostnader

Ovan konton kan saknas i er kontoplan och behöver då läggas till via Anpassa > Kontoplan med dessa inställningar.

2514.png7410.png

7412.png7533.png

Här visar vi ett exempel. Betalningen har gjorts från företagskonto och bokförs i autokonteringen via Mer > Avancerad kontering. Vi räknar här med 24,26% i särskild löneskatt (för 2016). 

Enskild firma ▾

En delägare i en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan välja att enbart göra avdrag för pensionskostnader och särskild löneskatt i inkomstdeklarationen. Väljer du att betala premien via firmans bankkonto bokförs det som ett eget uttag.

Rekommenderat konto i e-bokföringen:

 • 2014 Egna pensionsförsäkringspremier

Här visar vi ett exempel med en pensionsförsäkringspremie som betalats från företagskontot. Betalningen har skett från företagskontot och bokförs i autokonteringen.

Sjukförsäkringar, sjuklöneförsäkring och gruppsjukförsäkring ▾

Sjukförsäkring, sjuklöneförsäkring och gruppsjukförsäkring ger den anställda ersättning i pengar vid sjukdom efter en förutbestämd karenstid. Dessa går att teckna individuellt eller som gruppförsäkring. Försäkringar är inte momsbelagda.

Premier för de sjuklöneförsäkringar som klassas som arbetsmarknadsförsäkringar - AMF-försäkringar (till exempel AGS, FORA, Alecta) är skattefria förmåner och skattemässigt avdragsgilla kostnader. Den ersättning som utbetalas är skattepliktig inkomst för förmånstagaren.

Premier för privata sjuklöneförsäkringar klassas som kapitalförsäkringar och är en skattepliktig förmån som ska tas upp till förmånsbeskattning, medan privata sjukförsäkringar räknas som pensionsförsäkring och ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Nya regler för privat sjukvårdsförsäkring ▾

Från och med 1 Juli 2018 ändrade regeringen reglerna kring privat sjukvårdsförsäkring.

Tidigare har försäkringen varit ej avdragsgill för arbetsgivaren men skattefri för den anställda. Den nya regeln innebär att försäkringen nu är avdragsgill för arbetsgivaren men skattepliktig för den anställda. Den nya regeln innebär att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift på hela försäkringsvärdet. Förmånsvärdet (Försäkringsvärdet)  fylls i på ruta 51 i arbetsgivardeklarationen.

Lämpliga konton att lägga upp är:  
 • 7624 Sjukvårdsförsäkring, avdragsgill
 • 7389 Övriga kostnader för förmåner
 • 7399 Motkonto skattepliktiga förmåner

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan välja att behandla dessa utgifter som ett eget uttag för att undvika förmånsbeskattning.

Rekommenderade konton i e-bokföringen:

 • 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (grupp)
 • 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill

Exempel med skattefri gruppsjukförsäkring till anställd ▾

Om betalningen skett från företagskontot görs bokföringen i Autokonteringen. För att förtydliga hur programmet bokför visar vi här hela konteringen.

Sjukvårdsförsäkring innebär att den försäkrade kan få fri sjukvård utan att stå i vårdkö. Den kan tecknas som en gruppsjukvårdsförsäkring eller som en individuell sjukvårdsförsäkring. I bägge fallen är den del som avser ej offentligt finansierad vård (privat vård) skattefri för mottagaren och en ej avdragsgill kostnad för företaget.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer