Interna hjälpcentret

Leasing

Artikeln uppdaterades

Både små och stora företag kan använda sig av leasing. Leasing innebär att du under en tidsbestämd period hyr exempelvis bilar eller maskiner till en bestämd kostnad. Leasingtagaren (du) kan sedan efter att avtalet löpt ut i vissa fall få möjlighet att köpa loss tillgången från leasingföretaget till ett lägre pris än det förväntade värdet.

Det finns två olika former av leasing. Operationell och Finansiell. Enkelt uttryckt så är operationell leasing en långtidshyra medan finansiell leasing snarare är ett form av lån med bilen som säkerhet. Oavsett vilken form du har så behandlas dessa på samma sätt när du har ett mindre företag, alltså tex. en enskild firma eller ett AB som använder K2 regelverket ( årsredovisning för mindre företag ).

Viktigt att tänka på när det gäller leasing av bilar är att du oftast inte har full avdragsrätt för moms utan bara halva momsen. Vad som avgör detta är bland annat vad du har för verksamhet samt om bilen anses vara en personbil i momsavseende. Reglerna kring detta kan du läsa om här

Rekommenderade konton för leasingavtal

  • 1720 Förutbetald leasingavgift (exempelvis 1721 Förutbetald leasingavgift personbil)
  • 5212 Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar
  • 5222 Leasing av inventarier och verktyg
  • 5615 Leasing av personbilar
  • 5625 Leasing av lastbilsfordon
  • 5645 Leasing av arbetsmaskiner
  • 7836 Avskrivningar på leasade tillgångar

Bokföra leasing

Här visar vi olika bokföringsexempel, klicka på det du vill läsa mer om. 

Första förhöjd leasingavgift ▾

När du tecknat ett leasingavtal för exempelvis en personbil betalar du en första förhöjd leasingavgift. Den förhöjda leasingavgiften bokförs på ett tillgångskonto som ska periodiseras i bokslutet beroende på den totala leasingtiden.

Bokföringen av den första förhöjda leasingavgiften gör du i Autokonteringen på ett tillgångskonto (exempelvis 1721 Förubetald leasingavgift personbil) med momskod 55 (halv moms). 

Leasing1.png

Observera att vid leasing av maskiner eller annan teknisk utrustning så är hela momsen avdragsgill. Då bokför du den första förhöjda avgiften på konto 5645 Leasing av arbetsmaskin med momskod 51. 

Löpande månadkostnad ▾

Den löpande månadskostnaden för t ex leasing av en personbil bokför du också i Autokonteringen enligt följande exempel.

Leasing2.png

Om du betalar något mer än bara leasingavgiften klickar du på Mer > Avancerad kontering för att bokföra på flera bokföringskonton. I detta exempel har vi betalat både leasingavgiften (1 980 kr) och en försäkring (250 kr) i samma betalning. 

 

Leasingbil_.png

 

Första förhöjd leasingavgift och månadskostnad i samma betalning ▾

Om du har fått en faktura som innehåller både den första förhöjda leasingavgiften och den första månadskostnaden klickar du på Mer > Avancerad kontering och bokför enligt: 

Leasing3.png

Ombokning av förhöjda leasingavgiften vid årets slut ▾

När året är slut och det är dags för bokslut ska du boka om den del av den första förhöjda leasingavgiften som hör till året. Detta göra du via manuell kontering, Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering

I detta exempel har vi börjat använda bilen i februari (11 månader), betalat en första förhöjd leasingavgift på 9450 kr (ex moms) och leasingavtalet är 36 månader. Det innebär att vi ska föra om 2887,5 kr. 

Uträkning: 9450/36 = 262,5 * 11 månader = 2887,5 kr. 

Ska_rmavbild_2019-03-21_kl._14.51.24.png

Observera att du inte fördelar någon moms här eftersom det gjordes då du betalade avgiften. 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer