Interna hjälpcentret

Omvänd byggmoms

Artikeln uppdaterades

Om du är verksam inom byggsektorn kan du beröras av reglerna för omvänd byggmoms. I din e-bokföring finns funktioner som förenklar din bokföring och fakturering gällande detta. Nedan följer instruktioner för hur du bokför försäljning och inköp med omvänd byggmoms.

Vad innebär omvänd byggmoms? ▾

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn innebär att det är köparen av tjänsterna som ska deklarera momsen i sin momsdeklaration. Skulle fakturan som köparen får ändå vara specificerad med moms så är det köparens skyldighet att skicka tillbaka fakturan till leverantören som felaktig.

Tjänstera som omfattas av lagen är arbete inom byggsektorn och den personal som hyrs ut i samband med byggarbeten. Den omvända skattskyldigheten gäller bara vid försäljning av tjänster:

  • I de fall då det ingår material i tjänsten räknas hela tillhandahållandet som en byggtjänst och den omvända skattskyldigheten skall tillämpas.
  • I de fall då det enbart är fråga om ren varuförsäljning ska du inte tillämpa den omvända skattskyldigheten.

Hur skapar jag en faktura med omvänd byggmoms? ▾

1ra_tt.png Börja med att aktivera funktionen under anpassa > Inställningar för kundfaktura > Aktivering.

Omv_nd_byggmoms_1.png

Om du inte har ett eget konto för detta och vill skapa ett eget konto för försäljning med omvänd byggmoms går du till anpassa > Kontoplan och klickar på Nytt konto. Momskod 410 är viktig att ange för att din momsdeklaration skall bli rätt. Lägg upp kontot enligt enligt bilden:

Ska_rmavbild_2017-06-29_kl._10.30.34.png

Vi rekommenderar även att du skapar en eller flera egna artiklar som är kopplade till bokföringskontot för omvänd byggmoms. Det gör du under Kundfakturering > Artikelregister.

Ska_rmavbild_2023-03-07_kl._15.42.42.png

 

2ra_tt.png Gå till Kundfakturering > Skapa faktura. Bocka i rutan Ingen moms, byggtjänster med omvänd skattskyldighet.

Var noga med att ange köparens momsregistreringsnummer på kunduppgifterna. Ange benämning och pris direkt på raden, eller välj önskad artikel.

Ska_rmavbild_2017-06-29_kl._10.33.49.png

 

När fakturan sparas läggs det på en informationstext om att omvänd betalningsskyldighet gäller.

 

Hur bokför jag försäljning med omvänd byggmoms? ▾

Bokföra en faktura skapad i programmet

Om du har faktureringsmetoden bokför du fakturan under Bokföring > Fler konteringsval > Bokför kundfakturor. När du får betalt av kunden matchar du av fakturan mot inbetalningen i autokonteringen och betalningen bokförs då på konto 1510 Kundfordringar

Om du har kontantmetoden så bokförs fakturan när du matchar den mot kundens inbetalning i autokonteringen. Därför är det viktigt att du i fakturan angett funktionen Försäljning med omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Dessutom kan det vara bra att du angett kontot 3231 Försäljning omvänd byggmoms som bokföringskonto för den aktuella artikeln. 

Bokföra en faktura som inte är skapad i programmet

Om du har faktureringsmetoden så bokför du inbetalningen i autokonteringen mot konto 1510 Kundfordringar. Observera att du tidigare skall ha bokfört upp försäljningen i manuell kontering på fakturadatumet.

Om du har kontantmetoden så bokför du inbetalningen i autokonteringen mot bokföringskonto 3231 Försäljning omvänd byggmoms.

 

Hur bokför jag inköp med omvänd byggmoms? ▾

Om du gör inköp med omvänd byggmoms bör du skapa ett separat konto för ändamålet. Gå till anpassa > Kontoplan och klicka på Nytt konto. Skapa ett konto med inställningar enligt nedan:

Ska_rmavbild_2017-06-29_kl._10.46.33.png

Momskod 240 innebär att inköpet redovisas i rätt ruta i din momsrapport, samt att både den utgående och ingående momsen räknas ut enligt exemplet nedan.

Ska_rmavbild_2017-06-29_kl._10.50.18.png

Bokför sedan inköpet mot detta konto i autokonteringen, egna utlägg eller manuell kontering beroende på hur det har betalats.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer