Interna hjälpcentret

Fakturera ROT och RUT

Artikeln uppdaterades

För dig som har rätt till rot- eller rutavdrag i din verksamhet finns det i e-bokföringen en enkel funktion som underlättar din fakturering. Funktionen (Husarbete) räknar automatiskt ut korrekt avdrag åt dig och ser till så att du fyller i alla nödvändiga uppgifter. 

I denna artikel kan du läsa mer om vilka regler som gäller kring rot- och rutavdrag samt hur du ställer in korrekta inställningar, fakturerar med skatteavdrag samt bokför rot och rut i din e-bokföring. 

Vad innebär avdrag för husarbete?

Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Det beslutades av riksdagen i samband med beslutet om budgeten för 2016.

Från den 1 augusti 2016 beslutade Riksdagen att utöka antalet tjänster i rutavdraget. De nya reglerna innebär att fler trädgårdstjänster ger rätt till rutavdrag. Även flytt- och enklare it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag.  

Klicka här för att läsa mer om reglerna för rot- och rutarbete

De nya reglerna i korthet:
 • Rotavdraget sänks till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.
 • Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
 • Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.
 • Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
 • Rutavdrag godkänns inte för matlagning.

Företaget som utför tjänsten ansöker sedan hos Skatteverket för att få in resterande belopp. Dokument för skattereduktionen hittar du på Skatteverkets hemsida. Det är olika blanketter för hushållsarbete och ROT-arbete.

Skatteverket kräver även en del uppgifter på fakturan. Personnummer / organisationsnummer för kunden måste anges. Det är även viktigt att ange vad det är för arbete som är utfört samt var det är utfört. Om fakturan avser reparationer på hus eller liknande måste fastighetsbeteckning finnas med på fakturaunderlaget. Fakturan kan innehålla både tjänster och material, men det är endast tjänsterna som du får skattereduktion på. 

 

Inställningar

För att du ska kunna fakturera dina kunder med rot- eller rutavdrag och senare också ansöka om utbetalning till Skatteverket krävs att du gör några få inställningar i e-bokföringen. 

Klicka här för att läsa mer om inställningarna för rot- och rutfakturor


Starta med att aktivera funktionen under Anpassa > Inställningar för kundfaktura > Aktivering.

Om du har faktureringsmetoden bokförs din fordran på Skatteverkets del automatiskt på det bokföringskonto som är inställt under Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.

 

 

Kundregister

I kundregistret lägger du upp kunden. Där kan du lägga upp fastighetsbeteckning, Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer. Det går också bra att ange detta direkt när du skapar fakturan.

Klicka här för att läsa mer om rot- och rutavdrag i kundregistret

I kundregistret, Fakturering > Kundregister, kan du spara informationen som behövs för att skicka en husarbetes-faktura direkt på kunden. Bilden här nedanför visar vart du fyller i informationen. 

 

Artikelregister

I artikelregistret lägger du in de tjänster och produkter som du säljer. För att fakturera rot- eller rutarbete behöver du skapa en artikel för din Arbetskostnad. 

Klicka här för att läsa mer om hur du skapar artiklar för rot- och rutarbete

På artikeln Arbetskostnad är det viktigt att du väljer Typ: Tjänst. Markera sedan att artikeln avser Husarbete och vilken rot- eller rutkategori artikeln avser

 

Skapa en faktura med skatteavdrag

När du skapar en faktura med avdrag för husarbete aktiverar du funktionen Husarbete i fakturahuvudet.

Klicka här för att läsa mer om att skapa en faktura med skatteavdrag

Steg 1 - Fyll i kunduppgifter och artiklar

När du skapar en faktura, Fakturering > Skapa faktura, markerar du först rutan Husarbete (Preliminärt skatteavdrag ska göras på denna faktura) i fakturahuvudet. 

 

Eftersom du bara får skatteavdrag på tjänster så är det bara på de artiklar som har Typ: Tjänst som du kan göra avdrag på. Klicka på Mer för att ange Typ.

Du kan även skapa artiklar i ditt artikelregister som redan har korrekta inställningar, se avsnittet ovanför (Artikelregister).  

Klicka sedan på Ange husarbete

 

 

Steg 2 - Ange husarbete

Markera om fakturan gäller ROT eller RUT.

Vid ROT-fakturor fyller du i fastighetsbeteckning eller bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer. Du kan även välja om det gäller avdrag med 50% eller 30%.

Kontrollera att arbetskostnaden är inställd som tjänst samt att rätt ROT-kategori är vald.

 

Steg 3 - Ange köpare

Enligt Skatteverkets krav på vad en rot- eller rutfaktura ska innehålla så behöver du ange kundens personnummerEn köpare får aldrig större avdrag än hens maxavdrag

Skulle en köpares avdrag slå i max-taket så läggs resterande avdrag på den andra köparen ifall det finns två.

När du sparar fakturan och kommer en summering av skatteavdraget med längst ner på fakturan. 

Klicka här för att läsa mer om att skapa en kreditfaktura med skatteavdrag

Om något blivit fel på en faktura som du skickat till kunden kan du behöva kreditera fakturan. För att ansökan till Skatteverket ska bli korrekt behöver du alltid kreditera hela fakturan och sedan skapa en helt ny med korrekta uppgifter. 

Det går att delkreditera en faktura (kreditera bara en del) men då kommer inte ansökan till Skatteverket att bli korrekt i programmet.

Såhär går du tillväga för att kreditera en faktura med skatteavdrag:

Steg 1 - Välj faktura att kreditera

Gå till Fakturering > Hantera fakturor och klicka på den faktura som du vill kreditera.

Bocka i Kreditera och klicka på Ok.

Bocka i Husarbete: Preliminärt skatteavdrag ska göras på denna faktura

Bokför du via speedledger.se kommer automatiskt hela fakturan att krediteras.

Steg 2 - Ange husarbete 

Här anger du samma uppgifter som på originalfakturan. 

Om det finns varor med på fakturan behöver du korrigera Typ och Kategori på dessa rader. Du byter till Typ: Tjänst och Kategori: Övriga kostnader.

Observera att rader med tjänster ska ha samma typ och kategori som på originalfakturan. 

Kreditera_rot_rut.png

Steg 3 - Ange köpare

Här anger du samma uppgifter som på originalfakturan. Spara. 

Steg 4 - Skapa ny faktura 

Nu ska kreditfakturan ha samma fakturabelopp som originalfakturan och du kan skapa en helt ny faktura med korrekt belopp och uppgifter på kunden. 

 

Bokföra ROT/RUT-inbetalning från Skatteverket

Har du fått betalt från din kund bokför du inbetalningen som vanligt genom att pricka av fakturan i din autokontering. När du har bokfört betalningen från kunden kan du skicka in en ansökan till Skatteverket om att få ersättning för avdraget ifrån dem.

Klicka här för att läsa mer om hur du bokför utbetalningen från Skatteverket

Kontantmetoden

Om du bokför enligt kontantmetoden bokför du utbetalningen från Skatteverket på samma bokföringskonto som du använder till din vanliga försäljning med 25% moms.

Faktureringsmetoden

Bokför du enligt faktureringsmetoden använder du det bokföringskonto som fordran är bokförd på när du skapade fakturan, vanligtvis 1513 Fordran Skatteverket.

Om avdraget inte beviljas, eller endast delvis beviljas från Skatteverket, fakturerar du kunden på vanligt sätt för resterande belopp. Har du faktureringsmetoden behöver du även nollställa beloppet som är bokfört som fordran på Skatteverket, så att du inte dubbelbokför din försäljning när du fakturerar kunden restbeloppet.

Här kan du läsa mer om att bokföra ROT och RUT: Bokföra ROT och RUT

 

Rapport för husarbete

När du har bokfört betalningen från kunden kan du skicka in en ansökan till Skatteverket om att få ersättning för avdraget ifrån dem.

Klicka här för att läsa mer om hur du skapar en ansökan

Har du inte Swedbank och sparbankerna? I så fall rekommenderar vi att du tittar i den här artikeln:

Husarbetesrapporten

Under Fakturering > Rapporter > Husarbete hittar du en rapport över dina fakturor med rot- eller rutavdrag. Där ser du snabbt vilka fakturor som är betalda och obetalda.

Klicka på pilen ute till höger om du vill få en mer detaljerad information om vilken typ av rot- eller rutavdrag som fakturan innehåller. 

Under pilen kan du också ansöka om utbetalning från Skatteverket.

Om du vill ansöka om utbetalning för flera fakturor samtidigt klickar du på knappen Hantera flera längst ner. Markera de fakturor du vill skapa en ansökan för och klicka sedan på Ansök om utbetalning. 

När du ansöker om utbetalning skapas en fil som du kan ladda upp på Skatteverkets hemsida. Tänk på att filen skall sparas ner i första hand, du behöver inte öppna den.

Du klickar på Skapa fil och markera som ansökt. 

 

 Du kan när som helst Visa ansökan och Ladda ner ansökan på nytt.

 

Obs! Har du skapat fakturor med minusrader på fakturorna som skall med i ansökan kommer du att få en fil som inte fungerar att ladda upp på skatteverkets hemsida. Dessa fakturor måste du lägga in manuellt i din ansökan hos skatteverket. Det går dock bra att skapa filen för husarbetesansökan utan fakturan med minusrader.

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

 • Avatar
  Lennart Gidlöf
  Är inte ROT-avdraget ändrat från 50 % till 30 % sedan 20160101?
 • Avatar
  Tobias E

  Det är det och i steg 2 när du gör fakturan väljer du då 30%.

  Ser att det stod kvar 50% här i artikeltexten, så har ändrat - tack för påminnelsen!