Interna hjälpcentret

Konteringsmallar

Artikeln uppdaterades

Du kan göra din bokföring enklare genom att skapa konteringsmallar för de transaktioner du behöver dela upp på flera bokföringskonton, exempelvis för utbetalning av lön. Mallen kan du sedan använda i avancerad kontering och manuell kontering. För att lägga upp en ny konteringsmall går du via Anpassa > Konteringsmallar.

Du kan spara en mall med specifika belopp eller endast med en nolla för att markera om beloppet skall läggas in i debet eller kredit. Om konteringen ska innehålla bankkontot som är kopplat till autokonteringen hoppar du över den raden i mallen eftersom autokonteringen automatiskt bokför alla händelser på bokföringskontot som hör till ditt bankkonto. 

Det går enbart att ändra konton i en konteringsmall. Behöver du ta bort konton ur mallen är det enklast att radera hela mallen och lägga in en ny. 

För att skapa en konteringsmall med fler än fem konteringsrader så behöver du fylla i en nolla eller ett specifikt belopp i debit- eller kreditkolumnen på den sista raden och därefter klicka på enter. 

Gå till Anpassa > Konteringsmallar och klicka på Ny mall för att skapa en ny konteringsmall.

Du kan klicka på en befintlig mall för att redigera eller radera den.

Exemplet visar en konteringsmall för lön. Inga exakta belopp har lagts in men du kan även ange belopp. Bankkonto 1930 har utelämnats då transaktionen kommer att bokföras i avancerad kontering och bankkontot sköts automatiskt i autokonteringen.

I avancerad och manuell kontering klickar du i rutan Hämta mall för att välja önskad konteringsmall. Samtliga konton och eventuella belopp fylls i direkt när du klickar på en mall.

H_mta_mall.png

 

Hur mycket får jag ta som lön/eget uttag varje månad? 

Om du driver ett aktiebolag eller en enskild firma och är osäker på hur mycket lön alternativt eget uttag du kan göra varje månad rekommenderar vi att du tar hjälp av Lönekalkylatorn för en uppskattad beräkning. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer