Interna hjälpcentret

Budget

Artikeln uppdaterades

En budget hjälper dig att planera dina inkomster och utgifter i verksamheten. Du kan jämföra ditt resultat med budgeten för att kontrollera hur det går. Budgeten anges per resultatkonto.

Starta med att välja bokföringskonto för att se, justera aktuell budget eller skapa en ny.

Budget.png

    • För att flytta föregående års saldon på dina resultatkonton till budget på aktivt år klickar du på  Överför föregående års saldon till nuvarande år

 

    • För att visa eller registrera en budget väljer du bokföringskonto. Om du använder funktionen resultatgrupper kan du även budgetera önskat resultat per resultatgrupp.

 

    • För enklare registrering av höga belopp bockar du i rutan Registrera i tusentals kronor.

 

    • Ange belopp för respektive månad genom att fylla i belopp för den aktuella månaden


    • Vill du budgeter årsvis istället för månadsvis lägger du in beloppet i den sista månaden på året.

 

Glöm inte att klicka på Spara om du gjort ändringar i din budget.

I din resultatrapport kan du sedan jämföra budgeten med utfallet. Detta görs genom att välja Jämför med budget under bokföring > resultatrapport

Resultatrapport Budget.png

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer