Interna hjälpcentret

Budget

Artikeln uppdaterades

En budget hjälper dig att planera dina inkomster och utgifter i verksamheten. Du kan jämföra ditt resultat med budgeten för att kontrollera hur det går. Budgeten anges per resultatkonto.

Starta med att välja bokföringskonto för att se eller justera aktuell budget eller skapa en ny.

För att flytta föregående års saldon till budget på aktivt år.

För att visa eller registrera en budget väljer du bokföringskonto. Om du använder funktionen resultatgrupper kan du även budgetera önskat resultat per grupp.

För enklare registrering av höga belopp bockar du i rutan Registrera i tusentals kronor.

Ange belopp för respektive månad.

Om du bokför med resultatgrupper kan du här summera den totala budgeten från samtliga grupper.

Spara dina ändringar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer