Interna hjälpcentret

Koppla verifikationsserier

Artikeln uppdaterades

Koppla verifikationsserier visar aktuella kopplingar mellan olika verifikationsserier och programmets funktioner. Du kan exempelvis styra dina kundbetalningar till en egen serie för att kunna särskilja dem från övrig bokföring. Kopplingarna är indelade i två huvudgrupper Autokontering och Övrigt.

För att lägga till eller redigera dina verifikationsserier går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Verifikationsserier. Du väljer själv om du vill använda en eller flera serier i programmet. Om du bokför med kontantmetoden visas färre funktioner då din bokföring innehåller färre steg och du kommer inte behöva använda lika många verifikationsserier. För att koppla dina verifikationsserier går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Koppla verifikationsserier.

Observera att du bara kan ha en serie kopplad till autokonteringen. 

 

 

Autokontering visar de funktioner som används vid automatisk kontering.

Övrigt visar de funktioner i programmet som inte ingår i autokonteringen.

För att redigera kopplingen på en funktion klickar du på aktuell rad.

Välj verifikationsserie i rutan koppla till serie.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer