Interna hjälpcentret

Överföringar mellan år

Artikeln uppdaterades

Överföringar mellan år är till för att dina saldon ska överföras till rätt konton mellan räkenskapsåren. Om du byter kontoplan när du skapar ett nytt räkenskapsår behöver du troligen redigera dina kopplingar. Inställningarna är indelade i Årets resultat och Alla konton i varsin flik. 

Överföringar mellan år hittar du via Anpassa > Fler inställningar bokföring > Överföringar mellan år. 

Årets resultat ▾

Programmet gör en automatisk överföring av årets resultat när du skapar ett nytt räkenskapsår. Här nedanför ser du hur kopplingen ser ut och vilka bokföringskonton vi rekommenderar att du använder. 

Överst visas information om vilket bokföringskonto som är inställt för årets resultat i föregående år.

Bokfört resultat på föregående år och Beräknat resultat på föregående år visar dina aktuella saldon utifrån det du bokfört löpande under året. 

Under Funktion och Kopplat konto kan du styra programmets automatiska överföringar. För att ändra en koppling klickar du på funktionen eller kontot. Observera att samma konton måste vara kopplade i de två år som skall påverkas för att de ingående balanserna skall gå att uppdatera.

Klicka på respektive bolagsform för att se vilka bokföringskonton vi rekommenderar att du använder. 

Aktiebolag ▾

Enskild Firma ▾

Handelsbolag ▾

Den automatiska överföringen mellan år kan bara hantera från ett konto till ett annat. Detta innebär att om ni vill fortsätta låta årets resultat vara uppdelat mellan delägarna (se Årets resultat) så behöver du ändra inställningen. 

Såhär ser det ut från början: 

Ö

Ändra istället så att vinst/förlust föregående år hamnar på samma konto som årets resultat. Då kommer uppdelningen av resultatet som bokförts i bokslutet mellan delägarna inte att förändras. 

Förening ▾

Alla konton ▾

Här ser du kopplingen från föregående års kontoplan till nuvarande års. Har du bytt kontoplan behöver du koppla det gamla bokföringskontot till ett motsvarande i aktuellt år. Du kan koppla flera konton i föregående år till samma konto i nuvarande.

Ska_rmavbild_2017-08-18_kl._14.14.20.png

Till vänster visas föregående års kontoplan.

Till höger visas Aktivt år, det vill säga nuvarande års aktuella koppling.

Klicka på en kontorad för att redigera kopplingen.

Skapa kopplingar innebär att programmet automatiskt lägger till samma konto som i föregående år.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer