Interna hjälpcentret

Skapa avi

Artikeln uppdaterades

En avi fungerar som en faktura men har inget betalningskrav. Du behöver inte lägga till kunderna och artiklarna i förväg då du kan ange uppgifterna direkt på avin. Informationen sparas och kan återanvändas när du skapar nya avier.

När du har sparat en avi kan du fortsätta redigera den senare.

Skapa avi 

 Börja med att välja en kund ur kundregistret eller fyll i kunduppgifterna om det är en ny kund. Du anger betalningsvillkor och eventuella leveransvillkor på höger sida. 

Om det är en ny kund och du vill spara uppgifterna till kundregistret bockar du i rutan Spara till kundregistret.

Vid behov kan du lägga till både en faktura- och leveransadress. Ska avin e-postas till kund lägger du in kundens e-postadress i fältet E-post.

 

 Under avirader fyller du i vad det är du säljer. Glöm inte att fylla i antal och pris! 

För att redigera inställningarna på artikelraden klickar du på Mer.

Här kan du bland annat fylla i moms och bokföringskonto

Bokför du enligt faktureringsmetoden är det viktigt att du väljer det bokföringskonto du vill att artikeln ska bokföras mot.

Bokför du enligt kontantmetoden väljer du istället rätt bokföringskonto när du bokför inbetalningen. 

 Klicka på Spara

 Till sist visas en förhandsgranskning av avin. 

Du kan välja att skriva ut avin, så sparas en PDF på din dator som du kan skriva ut.

Du kan välja att e-posta avin direkt från programmet, det kräver att du har angivit en e-postadress i kundinformationen.

När du låser avin kan du inte längre redigera den. Du bör låsa avin när du är helt klar med den.

Din avi visas nu i listan över obetalda avier under Fakturering > Hantera avier.

För att bokföra en avi går du till Bokföring > Fler konteringsval > Bokför kundfakturor. Du kan endast bokföra och pricka av avin mot kundbetalningen om den är låst.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer