Interna hjälpcentret

Momskoder

Artikeln uppdaterades

I programmet finns det ett antal olika momskoder för inköp och försäljning. Dessa används för att momsen ska fördelas korrekt i din bokföring och redovisas rätt i din momsrapport.

Vid import av SIE-filer kan du behöva justera momskoderna på dina konton i kontoplanen. Då momskoderna skiljer sig åt i olika system och kan därför falla bort vid import. 

Siffrorna inom parentes visar i vilken ruta i momsrapporten beloppen kommer redovisas.

Inköp

Vanlig svensk moms

51 Inköp 25% moms
52 Inköp 12% moms
53 Inköp 6% moms
54 Inköp momsfritt

Inköp av varor från annat EU land

200 Inköp av varor från annat EU-land 25% (omv. skattsk.) (20)
201 Inköp av varor från annat EU-land 12% (omv. skattsk.) (20)
202 Inköp av varor från annat EU-land 6% (omv. skattsk.) (20)

Inköp av tjänster från annat EU-land enligt huvudregeln

210 Inköp av tjänster från annat EU-land enl. huvudregeln 25% (omv, skattsk.) (21)
211 Inköp av tjänster från annat EU-land enl. huvudregeln 12% (omv, skattsk.) (21)
212 Inköp av tjänster från annat EU-land enl. huvudregeln 6% (omv, skattsk.) (21)

Inköp av tjänster från land utanför EU

220 Inköp av tjänster från land utanför EU 25% (Omv. skattsk.) (22)
221 Inköp av tjänster från land utanför EU 12% (Omv. skattsk.) (22)
222 Inköp av tjänster från land utanför EU 6% (Omv. skattsk.) (22)

Inköp av varor i Sverige med omvänd skattskyldighet

230 Inköp av varor i Sverige 25% (Omv. skattsk.) (23)
231 Inköp av varor i Sverige 12% (Omv. skattsk.) (23)
232 Inköp av varor i Sverige 6% (Omv. skattsk.) (23)

Övriga inköp av tjänster (omvänd byggmoms)

240 Övriga inköp av tjänster 25% (Omv. skattesk.) (24)
241 Övriga inköp av tjänster 12% (Omv. skattesk.) (24)
242 Övriga inköp av tjänster 6% (Omv. skattesk.) (24)

Inköp via trepartshandel

370 Mellanmans inköp vara trepartshandel (37)

Importmoms

500 Beskattningsunderlag via import 25% (50)
501 Beskattningsunderlag via import 12% (50)
502 Beskattningsunderlag via import 6% (50)


Försäljning

Vanlig svensk försäljning

150 Momspliktig försäljning 25% (05)
151 Momspliktig försäljning 12% (05)
152 Momspliktig försäljning 6% (05)

Momspliktiga uttag

160 Momspliktiga uttag 25% (06)
161 Momspliktiga uttag 12% (06)
162 Momspliktiga uttag 6% (06)

Moms vid vinstmarginalbeskattning (VMB)

170 Beskattningsunderlag VMB 25% (07)
171 Beskattningsunderlag VMB 12% (07)
172 Beskattningsunderlag VMB 6% (07)

Moms på hyresintäkter

180 Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet 25% (08)
181 Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet 12% (08)
182 Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet 6% (08)

Försäljning varor till annat EU-land

350 Försäljning av varor till annat EU-land (35)

Försäljning av varor utanför EU

360 Försäljning av varor utanför EU (36)

Försäljning via trepartshandel

380 Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel (38)

Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enl. huvudregeln

390 Försäljning av tjänster till näringsidkare i annat EU-land enl. huvudregeln (39)

Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige

400 Övrig försäljning av tjänster omsatta utanför Sverige (40)

Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (omvänd byggmoms)

410 Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41)

Övrig försäljning mm

420 Övrig försäljning mm (42)

Var denna artikel till hjälp?
1 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

 • Avatar
  Margareta von Bothmer

  Jag har skrivit in tillämpliga momskoder enligt ovan i min kontoplan, men kan ändå inte bokföra, för det står att transaktionen kräver momskod. Ni säger inget om hur man ska få in momskoden på annat sätt än att notera den i kontoplanen.

 • Avatar
  Margareta von Bothmer

  vid "sök i hjälpcenter" händer ingenting - ni har alltså inget sökbart hjälpcenter eller hur?

 • Avatar
  Bengt Bergholm

  När jag försöker ta ut momsrapporten får jag ett felmeddelande:
  Rapportkontroller
  Vi kan inte skapa momsrapport för perioden på grund av följande fel:
  Bokföringskonton som används vid momsredovisning kräver momskod.

  Jag kan inte se att det saknas momskod på något konto. Hur ska jag felsöka det här?