Interna hjälpcentret

Importmoms - inställningar

Artikeln uppdaterades

Kontokopplingar

När det är dags att bokföra inköp av varor från länder utanför EU så behöver du kontrollera att dina momskopplingar ser ut bilden du finner via följande länk: Kontokopplingar för moms - utlandshandel

Konton

För att bokföra underlaget behöver du skapa två nya konton i din kontoplan med följande inställningar:

4545.png4549.png

För att förenkla bokföringen av importmomsen rekommenderar vi att du skaffar en egen inloggning till tullverkets hemsida. http://www.tullverket.se/

Där får du en sammanställning av den importmoms du haft under månaden och kan summera den för att sedan göra en bokföring av hela periodens importmoms.

Nya momskontobenämningar enligt BAS rekommendationer

Kontrollera att benämningarna för följande konton är korrekta i din kontoplan. Dessa momskonton behöver du sedan lägga till under Anpassa > fler inställningar bokföring > kontokopplingar för momskod 500:

2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25%

2615 Utgående moms import av varor 25%

2624 Utgående moms omvänd skattskyldighet 12%

2625 Utgående moms import av varor 12%

2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet 6%

2635 Utgående moms import av varor 6 %

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer