Interna hjälpcentret

Försäljning av inventarier

Artikeln uppdaterades

Försäljning av inventarier skall bokföras på ett något annorlunda sätt än vanlig försäljning. Det beror på att du behöver ta hänsyn både till inventariens bokförda värde och de ackumulerade avskrivningar som är gjorda på de inventarier du säljer.

För att kunna beräkna och bokföra en försäljning av en anläggningstillgång behöver följande information först tas fram

  • Samtliga försäljningsdokument/Försäljningspris
  • Inköpspriset och vilket år tillgången köptes in
  • Hur mycket som är avskrivet
  • Vilka bokföringskonton inventarien och avskrivningen är bokförd på.
  • Om det finns några lån kvar på tillgången

Hur vet jag om jag säljer med vinst eller förlust? ▾

För att räkna ut om du har gjort en vinst eller förlust på din försäljning behöver du ta reda på två saker om inventarien: försäljningspris och restvärde.

Restvärdet får du från din inventarieförteckning. Om du inte räknat ut restvärdet i inventarieförteckningen tar du inköpspriset minus de acklumulerade avskrivningarna för den specifika inventarien. 

Restvärde = Inköpspris - ackumulerade avskrivningar

Vinst/Förlust = Försäljningspris - Restvärde 

Exempel - vinst
Försäljningspris exklusive moms: 100 000 kr

Inköpspris exklusive moms: 120 000 kr

Ackumulerade avskrivningar: 36 000 kr

Restvärde = 120 000 - 36 000 =  84 000 kr

Vinst eller förlust? 100 000 - 84 000 = 16 000 kr = vinst

Exempel - förlust

Försäljningspris exklusive moms: 80 000 kr

Inköpspris exklusive moms: 120 000 kr

Ackumulerade avskrivningar: 36 000 kr

Restvärde = 120 000 - 36 000 =  84 000 kr

Vinst eller förlust? 80 000 - 84 000 = -4 000 kr = förlust 

 

Sälja inventarier med förlust ▾

Du säljer en maskin för 50 000kr inklusive moms (25%). Anskaffningsvärdet av maskinen var 100 000kr och de ackumulerade avskrivningarna är 20 000kr. Bokföringen av försäljningen blir då som följer:

 

Förs inventarier förlust.png

Kontot 7971 skall ställas in med försäljningsmoms, trots att det är ett kostnadskonto. Du kan lägga till det under Anpassa > Kontoplan > Nytt konto, med inställningar enligt:

Ska_rmavbild_2017-09-15_kl._08.35.17.png 

Konto 7975, restvärde anläggningstillgångar skall dock inte ha någon moms. Det ställer du in enligt nedan:

Ska_rmavbild_2017-09-15_kl._08.41.01.png

Sälja inventarier med vinst ▾

Säljer du en maskin med vinst använder du andra konton då vinsten skall redovisas som intäkt och inte som en kostnad som det var i exemplet vid förlust.

Du säljer en maskin för 125 000kr inklusive moms (25%). Maskinen har ett anskaffningsvärde på 50 000kr och de ackumulerade avskrivningarna är på 20 000kr. Bokföringen blir som följer:

Förs inventarier Vinst.png

Om du behöver lägga till konto 3971/3975 i din kontoplan görs detta via Anpassa > Kontoplan > Nytt konto, med inställningar enligt:

Konto

Restvärde anläggningstillgångar1.png

 

SpeedLedger tillhandahåller en kalkylator som kan hjälpa dig att räkna på försäljningen, du hittar den här.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer