Interna hjälpcentret

Avskrivningar - värdeminskningsavdrag

Artikeln uppdaterades

När du köpt en tillgång som du kommer använda under en längre tid (flera år) kan du fördela kostnaden för tillgången över en längre period. Detta gör du med hjälp av avskrivningar som är en bokföringsmässig åtgärd och innebär att du visar värdeminskningen som användandet av tillgången leder till.

Tänk såhär: Om du köper en maskin idag så kommer den inte vara lika mycket värd om 5 år. Värdet på maskinen har alltså minskat i verkligheten och genom avskrivning minskar vi värdet på tillgången i bokföringen också. När avskrivningsperioden är slut så är tillgången inte längre en kostnad för företaget.  

För att du ska få skriva av en tillgång måste värdet på tillgången överstiga ett halvt prisbasbelopp. Några exempel på tillgångar är inredningen på kontoret (inventarier), maskiner, datorer och ditt lager. 

Tänk också på att du måste ha ett anläggningsregister över dina inventarier. 

Beräkna avskrivningsbelopp 

Det finns framförallt två olika metoder för avskrivning.

Klicka här för att läsa mer om hur du räknar ut avskrivningsbeloppet ▾

Räkenskapsenlig avskrivning

Avskrivningen görs på tillgångens beräknade livslängd. Som lägst kan en inventarie ha en livslängd på tre år, standard är oftast fem år.

Räkenskapsenlig avskrivning kan ske enligt två alternativ:

Enligt alternativ 1 (huvudregeln) får du dra av högst 30 procent av

  • inventariernas bokförda värde vid årets början (=förra årets utgående värde),
  • ökat med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut,
  • minskat med betalning för inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år,
  • minskat med försäkringsersättning du fått för inventarier som du skaffat tidigare än detta år,
  • minskat med ersättningsfond som du använt.

Enligt alternativ 2 (kompletteringsregeln) får du full avskrivning på fem år, alltså motsvarande en årlig avskrivning på 20 procent. Du måste veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren (och som fortfarande finns kvar i verksamheten).

Restvärdesavskrivning

Restvärdesavskrivning liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning och är som en förenklad version av denna. Den största skillnaden är att vid restvärdesavskrivning behöver det skattemässiga värdet inte stämma överens med det bokförda värdet.

Restvärdesavskrivning får däremot  ske med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. 

Om du redovisar inkomst av näringsverksamhet på blankett NE eller Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4 kan du använda dig av denna hjälpblankett från Skatteverket för att räkna ut dina avskrivningar.

Om du tycker att det är lite krångligt att räkna på avskrivningarna så hjälper våra konsulter dig gärna! 

Bokföra avskrivningar 

Vanliga konton som används vid avskrivningar

  • 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier
  • 1249 Ackumulerade avskrivningar bilar
  • 7832 Avskrivningar inventarier och verktyg
  • 7834 Avskrivningar bilar och andra transportmedel

Visa mig ett exempel! ▾

I exemplet nedan har vi en inventarie med ett värde på 100 000 kr och en beräknad livslängd på 5 år. Enligt kompletteringsregeln kan vi då skriva av tillgången med 20 000 kr per år (100 000 kr delat på 5 år = 20 000 kr). 

Du bokför avskrivningen i manuell kontering på sista datumet i ditt räkenskapsår.

  

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer