Interna hjälpcentret

Inventarier och avskrivningar

Artikeln uppdaterades

När du köpt en tillgång som du kommer använda under en längre tid (flera år) skall du fördela kostnaden för tillgången över en längre period. En sådan typ av tillgång kallas för inventarie. Kostnaden fördelas med hjälp av avskrivningar som är en bokföringsmässig åtgärd och innebär att du visar värdeminskningen som användandet av tillgången leder till.

Tänk såhär: Om du köper en maskin idag så kommer den inte vara lika mycket värd om 5 år. Värdet på maskinen har alltså minskat i verkligheten och genom avskrivning minskar vi värdet på tillgången i bokföringen också. När avskrivningsperioden är slut så är tillgången inte längre en kostnad för företaget.  

För att du ska få skriva av en tillgång måste värdet på tillgången överstiga ett halvt prisbasbelopp. Några exempel på tillgångar är inredningen på kontoret (inventarier), maskiner, ditt lager, eller en bil/lastbil som inte är leasad. För just bilar och lastbilar finns lite speciella momsregler. Vi rekommenderar att du tittar igenom dessa innan du bokför bilen/lastbilen.

Tänk också på att du måste ha ett anläggningsregister över dina inventarier. 

Bokföra inventarien ▾

Beroende på vilken typ av inventarie det är skall du använda olika konton för att registrera den. De vanligaste kontona att använda är 1221, inventarier eller 1240, Bilar och andra transportmedel. Här nedanför kan du se ett exempel på hur det skall bokföras när du köpt in en inventarie för 50 000, med 25% moms:

Ska_rmavbild_2019-01-30_kl._10.07.58.png

Beräkna avskrivningen ▾

Det finns framförallt tre olika metoder för avskrivning: Planenlig avskrivning, räkenskapsenlig avskrivning samt restvärdesavskrivning. De två sista är skattemässiga avskrivningar, så kallade överavskrivningar, som man får lov att göra för att öka den avskrivning man gjort enligt plan.

Planenlig avskrivning

Det innebär att tillgångar ska skrivas av över den ekonomiska livslängden efter en systematisk plan som fastställs vid anskaffningstidpunkten. På så sätt fördelas anskaffningsutgiften för tillgången över dess användningstid i företaget. Detta betyder att man bestämmer en ekonomisk livslängd, dvs hur lång tid man tror att inventarieren har ett värde. Förenklingsregeln enligt K2-regelverket säger att man kan bestämma en 5 års plan som sin planenliga avskrivning, dvs 20% per år oavsett den ekonomiska livslängden.

Räkenskapsenlig avskrivning

Avskrivningen görs på tillgångens beräknade livslängd. Som lägst kan en inventarie ha en livslängd på tre år, standard är oftast fem år. Räkenskapsenliga avskrivningar är en skattemässig justering som behöver bokföras om man väljer att göra det.

Räkenskapsenlig avskrivning kan ske enligt två alternativ:

Enligt alternativ 1 (huvudregeln) får du dra av högst 30 procent av

  • inventariernas bokförda värde vid årets början (=förra årets utgående värde),
  • ökat med värdet av de inventarier som du skaffat under året och som fortfarande finns kvar vid årets slut,
  • minskat med betalning för inventarier du sålt under året som du skaffat till verksamheten tidigare än detta år,
  • minskat med försäkringsersättning du fått för inventarier som du skaffat tidigare än detta år,
  • minskat med ersättningsfond som du använt.

Enligt alternativ 2 (kompletteringsregeln) får du full avskrivning på fem år, alltså motsvarande en årlig avskrivning på 20 procent. Du måste veta anskaffningskostnader och anskaffningsår för de inventarier du köpt de senaste fyra räkenskapsåren (och som fortfarande finns kvar i verksamheten).

Restvärdesavskrivning

Restvärdesavskrivning liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning och är som en förenklad version av denna. Den största skillnaden är att vid restvärdesavskrivning behöver det skattemässiga värdet inte stämma överens med det bokförda värdet.

Restvärdesavskrivning får däremot  ske med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. 

Om du redovisar inkomst av näringsverksamhet på blankett NE eller Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4 kan du använda dig av denna hjälpblankett från Skatteverket för att räkna ut dina avskrivningar.

Om du tycker att det är lite krångligt att räkna på avskrivningarna så rekommenderar vi att du kontaktar en konsult för mer hjälp.

Bokföra avskrivningen ▾

Vanliga konton som används vid planenliga avskrivningar

  • 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier
  • 1249 Ackumulerade avskrivningar bilar
  • 7832 Avskrivningar inventarier och verktyg
  • 7834 Avskrivningar bilar och andra transportmedel

I exemplet nedan har vi en inventarie med ett värde på 50 000 kr och en beräknad livslängd på 5 år. Enligt förenklingsregeln gällande planenliga avskrivningar kan vi då skriva av tillgången med 10 000 kr per år (50 000 kr delat på 5 år = 10 000 kr). 

Du bokför avskrivningen i manuell kontering på sista datumet i ditt räkenskapsår.

 

Ska_rmavbild_2019-01-30_kl._10.43.06.png

En sådan här kontering gör att dina tillgångar minskar, och dina kostnader ökar. Eftersom ingen affärstransaktion skett skall ingen moms bokföras. Notera också gärna i ditt anläggningsregister vilken inventarie du skrivit av, och med hur mycket. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer