Interna hjälpcentret

Anläggningsregister

Artikeln uppdaterades

Vilka uppgifter ska anläggningsregistret innehålla?

Läs gärna mer om vad anläggningsregister ska innehålla på Skatteverkets hemsida.

Ett anläggningsregister ska för varje enskild tillgång innehålla uppgift om:

a) uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången

b) anskaffningsvärde

c) anskaffningstidpunkt

d) beräknat restvärde

e) tillämpad avskrivningsmetod, om annan metod än linjär används, eller uppgift om att tillgången inte skrivs av

f) nyttjandeperiod

g) ackumulerade avskrivningar

h) ackumulerade nedskrivningar

i) korrigeringar av tidigare års avskrivningar eller nedskrivningar, och

j) omklassificeringar

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer