Interna hjälpcentret

Tax Free

Artikeln uppdaterades

Vid försäljning till privatpersoner ska säljaren lägga till moms oavsett köpares hemland. Om personen bor i ett land utanför EU så kan det i vissa fall ses som en export. Då kan köparen få tillbaka den moms som de betalat.

Köparen ska kunna styrka med ID-handling att han är bosatt utanför EU, när köparen sedan lämnar Sverige så får han tillbaka momsen.

Momsen fås tillbaka av en så kallad Intygsgivare, i dagsläget finns bara ett sådant bolag i Sverige: Global Blue Sverige AB, eller av affären där varan köpts. Det innebär alltså att momsen inte betalas av Skatteverket eller Tullverket.

En intygsgivare har en skylt där det står "TAX FREE Shopping". Det är intygsgivarens ansvar att kontrollera att varan förs ut ur EU, därefter återbetalar de momsen med avdrag för deras provision.

För svenska medborgare som är bosatta utanför EU måste det intygas att han kommer vistas där i minst 12 månader.

Utanför Norden ▾

  • Pris för varan är minst 200 kr inklusive moms
  • Varan förs ut ur EU innan slutet på den 3:e månaden efter varan köpts.

Exempelvis om en vara köps den 12 februari så är det den 31 maj som är sista datum för att ta ut varan.

Inom Norden (Norge och Åland) ▾

  • Priset på varan ska vara minst 1 000kr exklusive moms
  • Varan har förts till hemlandet inom 14 dagar från köpet

Köparen betalar sedan moms i sitt hemland och en handling som styrker detta skickas till säljaren.

Hur ska det bokföras? ▾

Försäljning

 

När momsen begärs tillbaka

 

När skulden betalas till intygsgivare

"TAX FREE" bolaget tar ut moms på utbetalningen dem gör och bokförs mot 2641 Ingående moms.

Om du som säljare får provision för denna försäljning så ska du ta upp det som en intäkt med moms, i detta fall en provision på 6,55kr inklusive moms:

 

När en vara skickas till ett land utanför EU är det alltid export och ingen moms ska tas ut.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer