Interna hjälpcentret

Periodiseringar

Artikeln uppdaterades

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I samband med ditt bokslut ska du se till att du får med de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret.

En kostnad som hör till räkenskapsåret men leverantörsfakturan inkommer först året efter kallas för upplupna kostnader.

Intäkter, t ex medlemsavgifter, hyror mm, som betalas i förskott och därmed hör till nästa räkenskapsår kallas förutbetalda intäkter.

Dessa två händelser bokas då upp som skuld i bokslutet och då kan det se ut enligt följande:

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Då handlar det om kostnader som är betalda under innevarande år men avser nästa räkenskapsår. Exempel på dessa är hyror, leasingavgifter och försäkringar som alla betalas i förskott.

På intäktssidan så är det till exempel utförda arbeten som är färdigställda men inte fakturerade (med vissa undantag för pågående arbeten).

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer