Interna hjälpcentret

Hyresintäkter

Artikeln uppdaterades

När du får betalt för hyra så är det olika bokföringskonton beroende på om hyresintäkten är en huvudintäkt eller sidointäkt.

Huvudintäkt bokförs det som vanlig försäljning, 3040/3310 Försäljning tjänster.

Sidointäkt bokförs som 3910 Hyresintäkt.

Uthyrning av fastighet är i regel undantagen från moms. Det innebär att du som hyr ut din fastighet inte ska ta ut moms på hyran. Det finns vissa undantag från huvudregeln att uthyrning av fastighet inte är momspliktig, mer om detta kan du läsa på Skatteverkets hemsida.

Om hyresintäkten är momsfri men ska redovisas i rutan 42 i momsrapporten används momskod 420.  

 

Hyra 3310 ej moms.png

Hyra 3910.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer