Interna hjälpcentret

Lösa ut leasingbil vid kontraktets slut

Artikeln uppdaterades

Om man som företagare väljer att köpa ut en bil efter leasingperiodens slut så skall köpet bokföras upp som en tillgång i företaget. Ingen moms skall bokföras.

Bilens marknadsvärde är 170 000 och restvärdet 130 000. Du bokför inköpet mot restvärdet och bokföringen blir på följande sätt.


 

Skall bilen vara kvar i företagets ägo och inte säljas vidare till en anställd så gör du sedan avskrivningar på bilen i bokslutet. Man gör avskrivningen efter bilens livslängd. Om bilen har ett bokfört restvärde på 130 000 och har en beräknad livslängd på 5 år så skriver du av den med 130 000 / 5 vilket ger ett avskrivningsbelopp på 26 000 kr per år.

Avskrivningar

Sälja bilen till anställd till marknadspris

Enklast är att sälja bilen till den anställde till marknadspris. Säljer du bilen till den anställde för ett pris under marknadsvärdet måste du redovisa förmånsbeskattning för den anställde, arbetsgivaravgifter och uttagsbeskattning för bolaget. Du bokför en försäljning av bil till marknadspris på följande sätt.

Marknadspriset är 170 000 och restvärdet i din bokföring 130 000. Du säljer bilen med en vinst på 40 000 och bokföringen gör du på följande sätt.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer