Interna hjälpcentret

Påminnelser och inkasso via Lindorff

Artikeln uppdaterades

Om du har Swedbank & Sparbankerna som bank kan du ta hjälp av Lindorff för att skicka påminnelser och inkassokrav. Swedbank erbjuder sina e-bokföringskunder att använda Lindorff inkasso- och påminnelseservice utan abonnemangsavgift. Funktionen finns inbyggd i din fakturering och du behöver bara aktivera den för att komma igång. 

Observera att tjänsten kan vara förenlig med andra kostnader utöver den abonnemangsavgift som Swedbank bjuder på. 

Inställningar ▾

Starta med att aktivera Påminnelse- och inkassoservice under Inställningar > Inställningar för kundfaktura > Aktivering. Ange även önskade inställningar för kravhantering under Inställningar > Inställningar för kundfaktura > Påminnelse & Ränta. Var noga med att ange den mailadress du vill att Lindorff kontaktar dig på.

 

Skicka fakturan till Lindorff ▾

I din fakturering finns en lista över obetalda kundfakturor som har förfallit. Du hittar dem under Kundfakturering > Hantera fakturor > Förfallna.

När du klickar på en faktura kan du välja om du vill skriva ut en egen påminnelse eller skicka ärendet vidare till påminnelseservice eller inkasso.

Om du inte själv vill skicka en påminnelse kan du skicka ärendet direkt till Lindorff påminnelseservice. Det innebär att de i sin tur skickar en påminnelse till kunden med sin logotyp på. Markera valet Skicka till Lindorff påminnelseservice. Genom att klicka i rutan Godkänn, i nästa vy som öppnas, godkänner du avtalsvillkoren. Se avtal och fullständiga villkor här (Öppnas som PDF). Lindorff skickar en bekräftelse när de mottagit ditt uppdrag.

 

För att skicka en faktura till påminnelseservice ska ärendet vara förfallet men inte vara föremål för tvist. Du får inte ha skapat någon egen påminnelse för att kunna använda den här tjänsten. Om betalning från en kund inte skett inom 15 dagar (och du inte stoppar processen) startar Lindorff inkassoåtgärder.

Kostnader för påminnelseservice

Nedan ser du en sammanställning över kostnaderna i samband med påminnelseservice. För mer information kontakta PåminnelseService telefon 031 - 733 32 30 alternativt e-post: b2b@lindorff.com

 • Ingen abonnemangsavgift.
 • En gratis betalningspåminnelse med uppdragserkännande.
 • En påminnelseavgift läggs på varje krav. Om den betalas av din kund tillfaller den Lindorff. Om kunden betalar fakturan inom 15 dagar blir det ingen kostnad för dig, även om kunden inte betalar påminnelseavgiften. Återkallar du ärendet kan dock påminnelseavgiften komma att debiteras dig.
 • Om ärendet går till inkasso kommer din kund att debiteras lagstadgad inkassoavgift. Om fakturan blivit betald före inkassokravsdatumet, direkt till dig och inte till Lindorff kommer kostnaden att bli inkassoavgiften 180 kr + påminnelseavgiften 60 kr, totalt 240 kr.
 • Eventuell räntefaktura debiteras med 25 kr. En räntefaktura skapas om fakturan betalas efter påminnelse men innan ärendet går över på inkasso. Förutsättning är att dröjsmålet varit minst 3 dagar (från förfallodag) och att den framräknade räntan överstiger 50 kr. Det är standard men du kan ändra dessa parametrar efter överenskommelse med Lindorff.
 • Vid eventuell retur av påminnelse kommer kundsökning att debiteras om inte organisations- / personnummer finns angiven för fakturamottagaren. Kundsökning kostar normalt 125 kr.

Inkasso ▾

Om du har skickat ett ärende till Lindorff påminnelseservice går det automatiskt vidare till inkasso om din kund inte betalar. Du kan skicka ett ärende till Lindorff inkasso om fakturan är förfallen och inte är förmål för tvist samt om du själv har skickat en eller flera påminnelser utan att få betalt. Markera valet Skicka faktura till inkasso. Genom att klicka i rutan Godkänn, i nästa vy som öppnas, godkänner du avtalsvillkoren. Se avtal och fullständiga villkor här (Öppnas som PDF). Lindorff skickar en bekräftelse när de mottagit ditt uppdrag.

Om kunden inte betalar inom 12 dagar görs en fördjupad kreditkontroll och Lindorff föreslår därefter nästa lämpliga åtgärd.

Kostnader för inkasso

Nedan ser du en sammanställning över kostnaderna i samband med inkasso. För mer information kontakta Lindorff på telefon 031 - 733 32 00 alternativt e-post: b2b@lindorff.com

 • Ingen abonnemangsavgift
 • Korrekt namn på betalningsskyldig skall anges i inkassokrav. Om inte detta framgår av fakturauppgifterna eftersöks dessa av oss. Det kostar i normalfallet 125 kr.
 • Inkasserade lagstadgade arvoden såsom inkassoavgiften tillfaller Lindorff inkasso i sin helhet.
 • Förberedelse för rättslig åtgärd kostar 125 kr.
  Vid ärenden som inte lyckas debiteras du med halva faktiska kostnaden. Lagstadgade arvoden är 180 kr för inkassokrav samt 380 kr vid ansökan om betalningsföreläggande. Utläggen är 300 kr vid ansökan om betalningsföreläggande och 600 kr vid begäran om utmätning. Samtliga är gäldenärskostnader och endast i de fall gäldenären inte kan betala kan kostnaden drabba dig enligt ovan. Ytterligare utlägg kan dyka upp men det är ovanligt. Om förberedelsen för rättslig åtgärd ej blir lyckad blir kostnaden 90 kr + 125 kr, totalt 215 kr (hälften av det lagstadgade inkassokravet + förberedelse för rättslig åtgärd).
 • Vid återkallat ärende debiteras du lagstadgat arvode samt faktiska utlägg (se ovan). Om ett ärende blir återkallat, då det har legat hos kronofogen i cirka 1 år debiteras följande kostnader: 300 kr + 600 kr stämpelavgifter som Kronofogden har hos tingsrätten. Inkassoavgiften 180 kr, ärendeavgift 380 kr och 125 kr för förberedelse för rättslig åtgärd. Totalt 1 585 kr.

 

 

  

I samarbeta med Swedbank & Sparbankerna

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer