Interna hjälpcentret

Bokföra lager/varulager

Artikeln uppdaterades

Om du driver en butik eller säljer varor i någon form har du som regel ett lager av produkter. En eller ett par gånger per år brukar en inventering av lagret göras. Detta för att bokföra upp värdet av de produkter man har i lagret som en tillgång i företaget. Lagret måste redovisas i ditt bokslut/deklaration.

Har du däremot lager under 5000kr och bokför enligt K1-regelverket behöver det inte finnas med i ditt bokslut. 

Bokföra varulager
Vanliga bokföringskonton

  • 1460 Lager (kontotyp Tillgång, aldrig på moms)
  • 4990 Förändring av lager (kontotyp Kostnad, aldrig på moms)


Det första man behöver göra är att bokföra in lagret. Har du 15 000 i lager år ett bokförs lagret in på samma sätt som du skulle bokföra en ökning av varulagret: 

Lagerförändring ny plus.png

När lagret är bokfört en gång så räcker det bokföra den värdeökning eller värdeminskning som skett sedan tidigare inventering. Ökningen eller minskningen blir då skillnaden mellan vad du hade med dig in i året som ingående balans, jämfört med vad lagret är värderat till på bokslutsdagen. En ökning bokförs som i ovan exempel.

Skulle varulagret däremot minska vänder man på siffrorna i exemplet ovan, så att det ser ut så här: 

Lagerförändring ny minus.png

 

Konto 1460 Lager är ett tillgångskonto. Har lagret ökat har också dina tillgångar ökat, och du skall använda konto 1460 på debet-sidan. På samma sätt har dina kostnader minskat, eftersom det i och med att du byter år finns som en tillgång i företaget. Därför används konto 4990, Lagerförändring på kredit-sidan, och vice versa om kostnaden för lagret har ökat.

Värdera varulager 

Om du vill veta mer om värdering av varulager kan du läsa mer hos Skatteverket: Varulager.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

  • Avatar
    Margareta von Bothmer

    Ni skriver inte hur man ska göra när det gäller varulager, jag har en ökning av lagret sedan förra året, då 21373, nu 24569. Hur bokför jag det?