Interna hjälpcentret

Avdrag för kostnader innan företaget startade

Artikeln uppdaterades

Innan man startar ett företag har man ofta kostnader. Dessa kostnader hanteras olika beroende på vilken företagsform man har.

Aktiebolag, Handelsbolag och Kommanditbolag ▾

Ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag blir inte en juridisk person förrän det registrerats hos Bolagsverket. Det betyder att aktiebolaget inte kan göra avdrag för kostnader som uppstått före registreringen.

Enskild firma ▾

I en enskild firma har du rätt att dra av kostnader du haft innan verksamheten kom igång. Det innebär att du kan bokföra kostnader som reducerar vinsten i bolaget och du kommer få betala lite mindre skatt.

Momsen får du dra av från och med den dagen du blev momsregistrerad. Det innebär att om du haft kostnader innan företaget startade och innan du blev momsregistrerad får du bokföra hela kostnaden inklusive moms men med momskod 54.


Förutsättningar: 

  • inköpet har skett under startåret och/eller året före. Om verksamheten kom i gång 2016 får du dra av de utgifter du haft under 2015 och 2016
  • det är en sådan kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit i gång, det vill säga de kostnader som behövs för din verksamhet
  • du inte har dragit av utgiften tidigare, till exempel i en annan verksamhet
  • det är fråga om sådana inköp som du skulle få dra av direkt vid inköpet, till exempel förbrukningsartiklar
  • det inte avser inventarier som du redan i samband med starten tog in i verksamheten till ett beräknat anskaffningsvärde (se nedan).

Här kan du läsa mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida: Skatteverket - Utgifter innan verksamheten har kommit i gång

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer