Interna hjälpcentret

Reklam & sponsring

Artikeln uppdaterades

Ibland kan det hända att ditt företag eller förening antingen betalar för reklam, eller sponsrar en typ av verksamhet. Då skall detta bokföras på olika sätt. Här nedan går vi igenom reklam och sponsring. 

Vanliga konton som används är: 

  • 5900, Reklam och PR
  • 5910, Annonsering
  • 5930, Reklamtrycksaker och direkt reklam
  • 5940, Utställningar och mässor
  • 5960, Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar
  • 5970, Film-, radio-, TV- och Internetreklam
  • 5980, PR, institutionell reklam och sponsring
  • 5990, Övriga kostnader för reklam och PR

Reklam ▾

Reklam är när man använder sig av olika aktiviteter eller produkter för att öka sin försäljning. Du ska betala reklamskatt om du offentliggör annonser eller reklam till ett beskattningsvärde som överstiger 100 000 kronor per år. Reklamskatten gäller reklam på skyltar, via högtalare, på idrottskläder, fordon och liknande samt annonser. Reglerna varierar beroende på typen av annons eller reklam.

Reklamskatten ligger på 6,9% 

För köparen räknas reklamskatten som en del av kostnaden för reklamen medan den som framställer reklammaterial ska lägga på reklamskatt när de fakturerar en kund.

Hos skatteverket kan du läsa mer om Reklamskatt

 

Exempel på bokföring av reklam ▾

Ditt företag har köpt in reklam i form av en annons för 1500 kronor. Reklamskatten är då redan inräknad i summan och bokföringen blir på följande sätt.

Anlitar du istället ett tryckeri och gör reklammaterial till andra företag som skall faktureras kunden. Då måste du ta ut reklamskatten på fakturan och bokföra den på följande sätt.

Sponsring ▾

Sponsring innebär att ett företag betalar en summa pengar, ger varor eller tillhandahåller tjänster till till exempel en förening, artist eller idrottsperson i utbyte mot att denne profilerar företagets produkter eller tjänster i olika sammanhang.

För att sponsringen ska vara skattemässigt avdragsgill måste företaget få en motprestation av den de sponsrar. Det kan vara en reklamskylt, en logotyp på ett matchställ eller något liknande.

Skulle sponsringen överstiga det reklamvärde som företaget får i utbyte så betraktas det som en icke avdragsgill gåva.

Exempel på bokföring av sponsring:

Du sponsrar ett fotbollslag med 5 000 kr under ett år. För detta får ditt företag sin logotyp på lagets matchställ. Du bokför det på följande sätt.

Ska_rmavbild_2018-04-10_kl._10.53.13.png

Om du istället står på andra sidan, dvs. att du tar emot sponsring som en intäkt, skall också detta bokföras. Om det är en del av din huvudintäkt rekommenderar i att du lägger upp ett konto i 30-klassen, till exempel 3015, som kan se ut såhär:  

 Ska_rmavbild_2018-09-18_kl._15.19.17.png

Är du också momsregistrerad skall då detta bokföras med moms vid intäktstillfället.

Om du istället tar emot sponsorintäkter som en sidointäkt bokförs detta mot konto 3990, Övriga ersättningar och intäkter. Även här skall moms redovisas om du som mottagare av sponsringen är momsregistrerade. 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer