Interna hjälpcentret

Vad skall en faktura innehålla?

Artikeln uppdaterades

I vår kunskapsportal kan du läsa mer om Vad en faktura skall innehålla eller välja att lyssna på vår bokföringspod om fakturering.

En faktura är ett dokument eller meddelande på papper eller i elektronisk form som uppfyller vissa villkor. En kreditnota är också en faktura.

Som näringsidkare måste du med vissa undantag utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till en näringsidkare eller någon annan juridisk person. Det spelar ingen roll hur stort beloppet är.

Du kan låta någon annan utfärda en faktura i ditt namn men du är alltid själv ytterst ansvarig för faktureringen.  

Vad_skall_en_fakura_inneh_lla_1.png

 

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:

 • datum, när den sammanställts
 • kund, till vem fakturan är ställd
 • affärshändelsen, när den inträffat
 • specifikation, vad fakturan avser
 • belopp och eventuell moms

 

Krav på hur en faktura ska se ut finns även i annan lagstiftning än bokföringslagen. Enligt mervärdesskattelagen ska en faktura dessutom innehålla uppgift om:

 • ett unikt löpnummer för varje faktura – fakturanummer (får ej vara datum)
 • säljarens momsregistreringsnummer
 • säljarens och köparens namn och adress
 • varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
 • beskattningsunderlaget (priset före moms) för varje momssats
 • den eller de momssatser som gäller
 • den moms som ska betalas

Viktigt att tänka på att fakturanummer/löpnummerserien inte får brytas under ett räkenskapsår.

 

Kontantfaktura – kvitto

Säljer du varor eller tjänster kontant är du som företagare skyldig att ta fram och erbjuda kunden ett kassakvitto – kontantfaktura.  Kunden behöver inte ta emot kvittot dock är du skyldig att ha kvittot som underlag/verifikation till din bokföring.


Kontantförsäljning lyder under kassaregisterlagen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer