Interna hjälpcentret

Nyckeltal

Artikeln uppdaterades

Olika nyckeltal används för att, på ett detaljerat sätt, se hur företaget går. Dessa nyckeltal kan sedan jämföras med bransch, konkurrenter och tidigare år.

Nyckeltalen ger också en god inblick i företagets ekonomiska översikt och är bra reklam för potentiella investerare.

Några av de vanligaste nyckeltalen är:

 

Soliditet

Soliditetet visar företagets förmåga att betala för sig på lång sikt och räknas ut enligt:

(där justerat eget kapital är eget kapital minus obeskattade reserver i företaget)

 

Likviditet

Likviditeten visar företagets förmåga att betala för sig på kort sikt och räknas ut enligt:

Vinstmarginal

Med vinstmarginal menas företagets vinst per omsättning och räknas ut enligt nedan. Det är vanligt att resultatet som används i beräkningen beräknas innan räntekostnaderna:

 

Bra mått på dessa nyckeltal beror lite på vilken bransch man är i men en likviditet på minst 100% är ett gott resultat.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer